Edith de Koning

 1. E-mail koning@wij.legal
 2. Telefoonnummer +31 (0)88 - 141 08 31
 3. Beëdigd als advocaat op

  24-10-2008

 4. Specialisatie
 5. Specialisatieopleiding van Edith de Koning
  • LSA/Grotiusopleiding Personenschade
 6. Rechtsgebiedenregister NOvA
  • Letselschaderecht
  • Verzekeringsrecht

Wie is Edith de Koning-Witte?

Vanaf 1994 ben ik werkzaam ‘in de letselschade’. Ik heb zowel als jurist voor de rechtsbijstandsverzekeraar als voor de WA verzekeraar gewerkt. Ik behandel o.a. verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten en andere onrechtmatige daad zaken.

Ik ben sinds 2008 als advocaat werkzaam bij BG.legal en gespecialiseerd in de behandeling van letselschadezaken. Ik ben lid van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten [LSA], advocaten voor slachtoffers van personen schade [ASP] en Werkgroep artsen en advocaten [WAA] .

Ik treed alleen op voor slachtoffers en nabestaanden en zet mij in voor het verhaal van hun letselschade of overlijdensschade. 

Naast schadevergoeding van de geleden [en mogelijk toekomstige] schade staat voor mij  het herstel van mijn cliënten voorop. Ik zorg er dan ook zoveel mogelijk voor dat de aansprakelijke verzekeraar de kosten voor herstel van cliënten financiert. Maar ook hulp in natura faciliteert [bv inzet arbeidsdeskundige, bedrijfseconoom].

Vaak staat het leven voor slachtoffers of nabestaanden op hun kop na een verkeers-bedrijfsongeval of medische fout. Grote veranderingen vinden dan plaats in de persoonlijke situatie of op het werk.

Samen met slachtoffers zorgen voor schadevergoeding waar men recht op heeft en zo nodig naar de rechter. Maar vooral ook zorgen voor zoveel mogelijk terugkeer in de maatschappij als vóór het ongeval of medische fout.

Hiervoor heeft elk slachtoffer een eigen aanpak nodig. Slachtoffers zijn nu eenmaal niet hetzelfde en ook de situatie waarin zij verkeren niet. Dat maakt dat dit werk altijd in beweging is en ik mij vol overgave weer op een volgende zaak richt.

Persoonlijke aanpak is van groot belang gelet op de impact dat letsel heeft op het leven van slachtoffers. Ik onderhoud nauwe contacten met mijn cliënten en ga op huisbezoek indien gewenst.

In een eindregeling krijgen mijn cliënten waar ze recht op hebben. Mocht er een geschil zijn met de verzekeraar dan zal ik een procedure niet mijden.