Privacy- en cookieverklaring

Bogaerts & Groenen advocaten B.V. (hierna: ‘wij.legal’ of ‘we/wij’) is verantwoordelijk voor het verwerken van de via de website www.wij.legal verzamelde persoonsgegevens (hierna: de ‘Website’).

wij.legal
Lekkerbeetjesstraat 6
5211 AL ‘s-Hertogenbosch
Nederland
T (+31) 88 141 0800

Informatie die we mogelijk verwerken
Informatie op de Website kan op twee manieren worden verkregen: direct (bijv. wanneer u ons rechtstreeks de informatie verschaft) en indirect (bijv. door de technologie van onze website). Dit wordt hierna nader toegelicht.

We verwerken mogelijk informatie die u vrijwillig indient bij wij.legal. Het is volledig aan u of u de informatie wel of niet wilt verstrekken. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: naam, contactgegevens en andere informatie die u mogelijk via deze Website indient.

De Website is gericht op volwassenen; wij.legal verwerkt niet welbewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar.

Een voorbeeld van informatie die we op indirecte wijze verkrijgen is informatie verkregen via onze internettoegangslogs. Wanneer u de Website bezoekt, wordt uw internetadres automatisch verwerkt via onze internettoegangslogs.

Cookies
wij.legal verwerkt ook informatie via het gebruik van cookies en vergelijkbare tools op de Website om zijn prestaties en de gebruikerservaring te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat kan plaatsen wanneer u een website of pagina voor de eerste keer bezoekt. Het cookie helpt de website om uw apparaat bij uw volgende bezoek te herkennen. Web beacons of andere vergelijkbare bestanden kunnen hetzelfde doen. We gebruiken de term ‘cookies’ in deze verklaring om te verwijzen naar alle bestanden die informatie op deze manier verwerken.

Cookies hebben allerlei functies. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen uw voorkeuren te onthouden of analyseren hoe goed de website functioneert. De op de Website gebruikte cookies verzamelen geen informatie die omtrent uw persoonlijke identiteit, maar verwerken meer algemene informatie zoals hoe bezoekers op de Website terechtkomen en deze gebruiken, of de algemene locatie van een gebruiker. wij.legal gebruikt de volgende cookies op de Website:

  • Essentiële cookies, die essentieel zijn voor de werking van de Website.
  • Prestatiecookies, om de functionering in de gaten te houden en te analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. Dit stelt wij.legal in staat om de manier waarop u de Website ervaart te optimaliseren en snel eventuele optredende problemen te identificeren en op te lossen. wij.legal zou prestatiecookies bijvoorbeeld kunnen gebruiken om bij te houden welke pagina’s het meest populair zijn, welke methode van koppelen tussen pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina’s foutmeldingen ontvangen. wij.legal maakt gebruik van Google Analytics voor deze analytische activiteiten. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw computer, wordt verzonden naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen waaronder de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de Website te analyseren en dit aan wij.legal te rapporteren. Google kan deze informatie bekendmaken aan derden wanneer het daartoe wettelijk verplicht is, of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. wij.legal kan hier geen invloed op uitoefenen.
  • Sociale media-knoppen. De Website bevat knoppen om pagina’s aan te prijzen of te delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen komen tot stand op basis van codes die door deze sociale netwerken worden geleverd. Deze codes plaatsen ook een cookie. We adviseren u regelmatig de privacy verklaringen van de desbetreffende sociale netwerken te checken om meer informatie te verkrijgen over hun gebruik van uw persoonlijke gegevens bij het verwerken van deze code.

Gebruik van persoonsgegevens
We gebruiken uw persoonsgegevens slechts voor de beantwoording van uw verzoeken om informatie of om onze dienstverlening aan u te verbeteren. We analyseren de informatie die indirect wordt verwerkt om te bepalen wat het meest effectief is aan de Website, zodat wij.legal kan vaststellen hoe de Website te verbeteren, en uiteindelijk om te bepalen hoe we de Website zo kunnen aanpassen teneinde deze effectiever te maken. We kunnen ook gegevens voor andere doeleinden gebruiken. Deze doeleinden zullen we voor u omschrijven op het moment dat we de informatie verzamelen.

Vertrouwelijkheid
Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verkocht, hergebruikt, verhuurd, uitgeleend of anderszins bekendgemaakt.

Gevoelige persoonsgegevens
Het is in het algemeen niet onze bedoeling om gevoelige persoonsgegevens te verwerken via de Website. Als we wel zulke gegevens wensen te verwerken, zullen we u om toestemming vragen voor ons voorgestelde gebruik van de gegevens. We kunnen ook incidenteel sommige gevoelige persoonsgegevens verzamelen. Door wij.legal te voorzien van ongevraagde gevoelige persoonsgegevens, stemt u in met ons gebruik van de gegevens, met inachtneming van toepasselijk recht zoals beschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring. De term ‘gevoelige persoonsgegevens’ verwijst naar de diverse categorieën van persoonsgegevens die volgens Europese en andere wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens bijzondere behandeling vereisen, waaronder in sommige omstandigheden de noodzaak om uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen. Deze categorieën betreffen het volgende: persoonlijke identiteitsnummers, zoals een BSN-nummer, persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijk verleden of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Beveiliging en bewaartermijn
De overdracht, opslag en verwerking van persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen, worden beveiligd door middel van actuele, gangbare technische maatregelen. In het algemeen bewaart wij.legal de via de Website verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, of voor zolang als de wet voorschrijft.

Toegang tot uw informatie
Op basis van deze Privacy- en Cookieverklaring hebt u het recht om te weten of wij informatie over u bewaren en zo ja, om toegang te verkrijgen tot die informatie en die te laten corrigeren als die onjuist is. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of blokkeren als de verwerking daarvan toepasselijke privacywetgeving schendt.

Email ons