Letselschade

Deskundige hulp

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en kan voor u grote gevolgen hebben. U kunt letsel oplopen door een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout of anderszins.

Vaak is de tegenpartij of diens verzekeraar aansprakelijk, maar dit kan tot discussie leiden. Ook kan het gebeuren dat u uw volledige schade niet vergoed krijgt. Wij helpen u bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het onderhandelen met de tegenpartij of diens verzekeraar over de vergoeding  van de schade.

Uw schade kan bestaan uit verlies arbeidsvermogen, zowel voor een zelfstandige als een werknemer in loondienst. Mogelijk raakt u [gedeeltelijk] arbeidsongeschikt en ontvangt u minder loon of daalt uw omzet als zelfstandige. Het verschil tussen uw inkomen zonder en met ongeval is het verlies aan arbeidsvermogen.

Ook kan het zijn dat u kosten moet maken voor huishoudelijke hulp of klusjes in en om het huis die u zonder ongeval zelf zou hebben gedaan. Daarnaast zijn er nog diverse andere schadeposten zoals reiskosten en ziektekosten.

De letselschadeberekening is complex, zeker de berekening bij verlies aan arbeidsvermogen. Mogelijk weet u ook niet waar u recht op heeft.

Voor het verhalen en de afwikkeling van uw schade is het daarom verstandig dat u zich bij laat staan door een deskundige advocaat van Wij.legal.