Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van wij.legal en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
wij.legal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.wij.legal.
Het is mogelijk dat via de website van wij.legal toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. wij.legal kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.
wij.legal behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie [waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s] voor. De informatie op deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van wij.legal worden overgenomen, geopenbaard of op welke wijze dan ook worden gekopieerd of doorgelinkt.

E-mail disclaimer

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. wij.legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

This message is intended for the exclusive use of the person[s] mentioned as recipient[s] and may contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient[s]. This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the express written consent from wij.legal. wij.legal is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.