Overlijdensschade

je staat niet alleen

Door een ongeval of medische fout kunt u een naaste verliezen. Naast het intense verdriet kunt u ook financieel schade lijden. Bijvoorbeeld omdat het inkomen van de overledene wegvalt. Of u komt voor kosten te staan voor de verzorging van de kinderen en huishouden.

Dit noemt men gederfd levensonderhoud. De wet benoemt expliciet welke nabestaanden recht hebben op vergoeding van gederfd levensonderhoud. Het berekenen hiervan is geen eenvoudige zaak. U heeft hier bijstand bij nodig.

Daarnaast hebben bepaalde nabestaanden ook recht op affectieschade. Dit is tevens in de wet geregeld en dat zijn vaste bedragen los van de daadwerkelijke schade. Het betreft namelijk een bedrag voor het leed en verdriet van de nabestaanden.

Mogelijk zijn er ook nog uitvaartkosten die niet geheel gedekt zijn of er is geheel geen uitvaartverzekering. De uitvaartkosten kunnen dan ook verhaald worden. Degene die ze heeft gemaakt heeft recht op vergoeding hiervan, mits het redelijke kosten zijn. Dat wil zeggen dat de hoogte van de uitvaartkosten moet passen bij de levensstijl van de overledene.

Schade verzekering Inzittenden [ SVI]

U kunt ook letsel oplopen of een naaste verliezen door een éénzijdig verkeersongeval. Of mogelijk is de bestuurder zelf aansprakelijk voor het verkeersongeval en loopt letsel op of komt te overlijden.  Heeft u op uw autopolis een SVI dekking [Schadeverzekering Inzittenden] dan wordt letselschade veelal vergoed en heeft u recht op een advocaat voor het verhaal van de schade op uw eigen polis. Wij beoordelen graag voor u de polis dekking.

Specialisatie

Onze specialisten op het gebied van letsel- en overlijdensschade  bieden u deskundige bijstand voor het verhaal van uw schade.

Maar wij hebben ook oog voor zaken zoals terugkeer in uw oude werk of omscholing en schakelen daarvoor eventueel deskundigen in.

Wij werken alleen voor u en nabestaanden [in geval van een overlijdensschade] en niet voor de verzekeraar.