Publicaties

Dit bepaalde onlangs de Rechtbank Midden-Nederland 13-03-2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1692. Wat was het geval: De vrouw betaalde partneralimentatie aan de man na een echtscheiding in 2019. Zij is door de man tijdens en na het huwelijk psychisch geweld aangedaan. Ten tijde van de echtscheidingsprocedure in 2019 kon zij dat niet bewijzen. Nu enkele jaren later heeft de...

Automobilist heeft groen licht en slaat met normale snelheid linksaf. De bestuurder van de rechtdoor gaande snorfiets is door rood gereden. Is de bestuurder van de snorfiets volledig aansprakelijk? Casus Het staat vast dat de automobilist groen licht heeft gehad. De bestuurder van de snorfiets had rood licht. Het ongeval vond binnen de bebouwde kom...

Bestuurder verliest macht over het stuur en veroorzaakt hiermee een auto-ongeval. De passagier loopt letsel op maar krijgt niet haar volledige schade vergoed. Het gebeuren Op 15 april 2019 is een passagier een verkeersongeval overkomen. Zij zat op de bijrijdersstoel toen de bestuurder de macht over het stuur verloor, waarna de auto van de weg...

In mijn praktijk komt het voor dat mensen de vastgestelde of overeengekomen partneralimentatie of de kinderalimentatie willen wijzigen. Soms wil men dat zelfs meerdere malen. In januari 2024 gaat vrijwel iedereen er financieel op vooruit, vanwege de indexering van de lonen. Kan dit een reden zijn om de alimentatie te wijzigen? Ja dat kan. Maar...

Sinds wanneer ben je mediator en lid van de VvCP? In 2008 nodigde een vriendin van me mij uit om een mediationopleiding bij haar te komen volgen. Het leek haar wel wat voor mij. Mediation. En ze had gelijk! In 2016 heb ik de opleiding bij de VvCP gevolgd. Waar woon en werk je en...

Duiken in ondiep water is zeer gevaarlijk. Helaas komt het regelmatig voor dat een zwemmer hierdoor een dwarslaesie oploopt. Is de eigenaar van het openbaar water mogelijk aansprakelijk? Onlangs heeft rechtbank Limburg uitspraak gedaan in een dergelijke zaak. Het ongeval Op 12 juni 2020 ging het slachtoffer met zijn vriend zwemmen op een plaats aan het meer waar meerdere personen...

Jaarlijks worden de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Wettelijk is bepaald dat het percentage voor indexering gelijk is aan het percentage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld gestegen zijn. Dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en meestal in november bekend gemaakt. Door de algemene...

Nog steeds wordt er gedacht dat kinderen zodra ze 12 jaar oud zijn mogen kiezen waar zij willen wonen, of bij vader of bij moeder. Dat is niet zo. Wat mogen kinderen dan wel? Bij de rechtszaak tussen de ouders: Als ouders uit elkaar gaan of er loopt een zaak over ouderlijk gezag of omgang...

Bestuurder met alcohol op veroorzaakt een ongeval. Inzittende loopt letsel op. Kan de verzekeraar de letselschade verhalen op de bestuurder? In 2014 veroorzaakt de bestuurder van een auto onder invloed van alcohol een verkeersongeval. De inzittende loopt letsel op. De verzekeraar van de auto vergoedt de schade aan de inzittende en zoekt verhaal bij de...

Vandaag 15 september 2023,  op de dag van de scheiding,  zult u op radio en tv de commercial horen van mijn beroepsvereniging de vFAS. Daarmee roepen wij niet op tot een echtscheiding maar vragen wij aandacht voor de noodzaak van een goede begeleiding voor partners die gaan scheiden. Noodzaak voor de partners zelf, voor hun...

Een echtscheiding kan een moeilijke en emotionele periode zijn voor alle betrokkenen, vooral wanneer conflicten hoog oplopen. Gelukkig is er een alternatieve benadering die steeds populairder is geworden: mediation. In deze blogpost zullen we de voordelen van mediation bij echtscheiding verkennen en waarom het een vreedzame weg vooruit kan bieden voor koppels die uit elkaar...

Huurster had een gedeelte van een pand gehuurd. Het betrof een kamer met keuken en een slaapzolder, die via een vlizotrap bereikbaar was. Huurster valt ‘s-nachts door het onbeschermde trapgat en loopt ernstig schedel- en hersenletsel op. Zij stelt de verhuurder aansprakelijk. Oorzaak val door trapgat De huurster heeft, gelet op het opgelopen letsel, geen...

Toestemmingsformulier voor vakantie naar het buitenland met kinderen na echtscheiding: Waarom het belangrijk is en hoe het werkt! Heb je eraan gedacht voor de komende vakantie ? Inleiding: Bij een echtscheiding is het regelen van vakanties met de kinderen vaak een punt van zorg en discussie tussen beide ouders. Om conflicten te voorkomen en de...

Bij diverse patiënten zijn Metal on Metal heupprothesen [MoM] geplaatst. Deze zijn geproduceerd of in het verkeer gebracht door Biomet. De heupprothesen zouden tot gezondheidsklachten leiden. De betrokken patiënten houden Biomet aansprakelijk voor de schade die zij lijden. Stelling patiënten De patiënten kregen tussen 2004 en 2009 een MoM prothese geplaatst. Door frictie tussen de...

Toegang voor opa en oma bij de rechter om een omgangsregeling met kleinkind te krijgen wordt gemakkelijker! Het wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders is onlangs naar de Tweede kamer gezonden. Grootouders kunnen omgang met hun kleinkind verzoeken op basis van artikel 1:377a BW. [Klik hier voor het nieuwsbericht] “Het kind heeft recht op omgang met degene...

Vrijdag 26 mei 2023 gesloten!

25 May 2023 Wij.legal

Vrijdag 26 mei zijn wij vanwege een kantooractiviteit gesloten. Bij spoed kunt u bellen naar: 088-1410821

Als iemand samenwoont als waren zij gehuwd, eindigt de verplichting tot partneralimentatie direct. In artikel 1:160 BW staat namelijk: “Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt … dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun...

Op 4 april jl. reed een goederentrein en een passagierstrein tegen een bouwkraan op het spoor. De ravage was groot en helaas waren er gewonden en een dode te betreuren. Dit soort ongevallen zijn gelukkig zeldzaam in Nederland. Maar als het gebeurt, hoe zit het dan met de aansprakelijkheid en verhaal van de letsel- en/of...

Goed nieuws! Kinderen kunnen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders krijgen. De ouders hebben zelf de keuze. Achtergrond van de wet is dat met twee achternamen de verbondenheid van het kind met allebei de ouders tot uitdrukking kan komen. Ouders kunnen een dubbele achternaam geven...

Het gebeurenOp 5 november 2016 komen vier mannen van een voetbalwedstrijd. Zij hebben allen alcohol en cocaïne genuttigd. De voetbalvereniging stelt een busje beschikbaar om naar huis te rijden. Niemand draagt de gordel. Een van de mannen, de voormalig trainer, wil onderweg afgezet worden. De bestuurder reageert hier echter niet op en de voormalig trainer...

In het kader van het rijksvaccinatieprogramma worden vaccinaties aangeboden om kinderen te beschermen tegen ernstige infectieziekten zoals kinkhoest en tetanus. Deelname is vrijwillig. Een arts heeft voor deelname toestemming van de ouders nodig. Maar wat als uw ex-partner geen toestemming wil verlenen? In dit artikel wordt ingegaan op het antwoord. Voor het antwoord op de...

Sinds 1 januari 2023 ben je in Nederland verplicht de helm te dragen op een snorfiets. Deze verplichting geldt zowel voor de bestuurder als voor de passagier. Draag je geen helm dan kan je een boete krijgen. Krijg je een ongeval met letsel dan kan het zijn dat je niet je volledige letselschade vergoed krijgt....

Als u in een (echtscheidings)procedure bent verwikkeld en u krijgt een aanbod van mediation kan dat vanaf 1 maart 2023 voor minder geld dan normaal het geval zou zijn. De eerste 2,5 uren zijn namelijk gratis. Dus ook als u op betalende basis procedeert. De rechtspraak stimuleert hiermee het serieuzer onderzoeken van mediation als alternatief...

Koppeling erkennen en gezag is geregeld: Bent u (de ouders van het kind) niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u bij het erkennen van uw kind op of na 1 januari meestal automatisch gezamenlijk gezag. U hoeft het gezag niet langer aan te vragen bij de rechtbank. Wettelijke indexering: Met ingang...

De minister heeft de wettelijke indexering voor de alimentatie per 1 januari 2023 vastgesteld op 3,4%. Deze alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto bedragen. De berekening van de indexering geschiedt als volgt: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage derhalve per 1 januari...

Per 1 januari zal er, net als bij de berekening van de kinderalimentatie, gerekend gaan worden met een forfaitair bedrag aan woonlasten bij de berekening van de draagkracht van de partneralimentatie. Tot 1 januari 2023 wordt rekening gehouden met de werkelijke woonlasten. Daarmee kan de partneralimentatie beïnvloed worden. Immers een zeer hoge woonlast vermindert de...

Een zorgmedewerkster loopt psychische klachten op na agressie van bewoners van de zorginstelling. De werkneemster claimt bij de zorginstelling. Het gebeuren Twee bewoners van de zorginstelling hebben een handgemeen gehad. De zorgmedewerkster stelt dat de agressie van beide bewoners ook tegen haar was gericht. De psychische klachten van de werkneemster vloeien hieruit voort en niet...

Stel: de ene ouder houdt zich niet aan de afspraken met betrekking tot de kinderrekening? Kan je dan iets doen ? Meestal wordt er een kinderalimentatie afgesproken die in een ouderschapsplan en in een beschikking bij de rechtbank wordt vastgelegd. Dan kan de deurwaarder gemakkelijk tot betekening en executie van de beschikking overgaan. Zo kan...

Deze quote is van toepassing op mijn overlegscheidingspraktijk. In een echtscheiding voelen veel mensen zich beperkt door de emoties en de situatie die ze niet kennen en waar ze  - soms ongevraagd- in terecht komen. In mijn overlegscheidingspraktijk valt mij op dat cliënten beter tot hun recht komen en meer ruimte krijgen dan in een...

Werkneemster loopt knieletsel op tijdens jaarlijkse sportdag van het bedrijf. Is de werkgever aansprakelijk? Uitnodiging sportdag De medewerkers van het bedrijf zijn uitgenodigd voor een jaarlijkse sportdag. De sportdag wordt georganiseerd door de werknemers. De activiteiten bestaan onder andere uit het spelen van trefbal, touwtrekken, vier op een rij en zaklopen. Dit was besproken met...

Dag van de Scheiding 2022

30 Aug 2022 Wij.legal

Op vrijdag 9 september zet wij.legal de deur open tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers tussen 9.00 en 14.00 uur vrijblijvend binnenlopen op ons kantoor te 's-Hertogenbosch voor een kennismakingsgesprek met onze advocaat/mediator mr. Liedeke Floris. Zij beantwoordt graag uw vragen op het gebied van echtscheiding, mediation en andere familierechtelijke...

Wat is er gebeurd? Vier vrienden gaan met de boot naar een recreatiemeer. Zij leggen de boot aan een kade vlakbij een gemarkeerd zwemstrandje. Eén van de mannen neemt een aanloop vanaf de kade en duikt het [ondiepe] water in. Als gevolg van de duik loopt hij een hoge dwarsleasie op. Hij is verlamd vanaf...

Na terugkeer van de vakantie, op 9 september 2022 houdt de vereniging Familie en erfrechtadvocaten en scheidingsmediators weer de dag van de echtscheiding. Dit is een landelijke campagne om meer aandacht te vragen voor een zorgvuldige echtscheiding. Dit jaar is er extra aandacht voor het samengestelde gezin. Ook wij.legal doet daar aan mee. De vFAS...

Er zijn Kamervragen gesteld of er iets gedaan kan worden aan het negatieve financiële aspect dat partijen, die enkel hebben samengewoond, na beëindiging van de samenleving hebben. Mensen die getrouwd zijn hebben vaak goed geregeld of zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn of op huwelijksvoorwaarden. Daarbij komt dat de een vaak recht heeft op...

Ook bij het vaststellen van kinderalimentatie houdt de rechtbank rekening met een verdiencapaciteit, zowel aan de zijde van de vader als van de moeder. Dat er bij partneralimentatievaststelling rekening gehouden moest worden met een verdiencapaciteit was al langere tijd aan de orde. Nu geldt dat ook bij het vaststellen van kinderalimentatie. Dit heeft het Gerechtshof...

Dit is een vraag die ik vaak krijg, nadat een convenant is ondertekend en zelfs bekrachtigd is door de rechtbank. Dit omdat mensen soms achteraf spijt hebben van wat er is afgesproken. In het convenant staat vaak dat afspraken niet kunnen worden ontbonden. Dat maakt het lastig om onder die afspraken uit te komen. Als...

Zoals vaak wordt gezien in films, is trouwen in Las Vegas bij sommige mensen populair. Maar is zo’n huwelijk rechtsgeldig? In principe wel! Dus als je uit elkaar wilt gaan, zal je ook de echtscheiding moeten aanvragen. Maar in dit arrest liep het anders: De man stelt dat partijen dachten dat de bijeenkomst slechts een...

Zou patiënt overlevingskansen hebben gehad indien hij juist was behandeld door zijn artsen? Onzorgvuldig handelen van de arts staat vast, namelijk het missen van de diagnose longkanker met uitzaaiingen. Maar wat waren de gevolgen hiervan? Nabestaanden stellen dat het ziekenhuis gehouden is tot betaling van de overlijdensschade conform het percentage aan overlevingskans. Het gebeuren Zowel...

Waarom een LSA advocaat inschakelen

31 Mar 2022 Wij.legal

Er zijn tegenwoordig zeer veel bureaus met letselschadespecialisten. Vaak denkt men te worden geholpen door een advocaat waar dat niet zo blijkt te zijn. Iedereen mag zich letselschadespecialist noemen. Je hoeft er geen opleiding voor te hebben of aangesloten te zijn bij specialisatie verenigingen. Er is vaak ook geen klachtenprocedure. Een letselschadespecialist mag ook niet...

Medio maart 2022 is er een grote stap gezet in de gelijkheid van ouders met en ouders zonder gezag ! Als ouders ongehuwd zijn moeten zij naast de erkenning van het kind ook altijd nog het gezag regelen bij de rechtbank via een formulier, zodat zij in het vervolg belangrijke beslissingen over het kind samen...

Wat als een van de ouders of beide ouders overlijden? Niet zo’n leuk onderwerp, maar toch is hier even aandacht voor nodig! Als je minderjarige kinderen hebt, zal er een voogd over hen worden benoemd. Regel je niets en gaat het fout, dan bepaalt de rechter wat er met je kinderen gebeurt. Dat zul je...

Ziekenhuis aansprakelijk, fout OK-medewerkers of gebrekkig hulpmiddel? In 2017 heeft een patiënte een operatie ondergaan onder algehele narcose. Aan het eind van de operatie, terwijl patiënte nog onder narcose was, is zij van het matras op de grond gevallen en liep hierbij letsel op. De casus Patiënte is geopereerd door een orthopedisch chirurg onder algehele narcose. Bij...

Jullie zijn toch al gescheiden! Deze quote uit de film Soof 2 triggerde mij deze kerstvakantie. Ik moest erom lachen, maar weet ook uit de praktijk dat het lastig kan zijn om na de scheiding “normaal” met elkaar om te kunnen gaan. Het is daarom dat in onze praktijk er ook aandacht besteed wordt aan...

Tijdens de kerstperiode hebben de kinderen in verband met corona een week eerder vrij van school. Met name bij gescheiden ouders kan dit problemen opleveren. Of juist niet? Ieder van beiden kan natuurlijk een deel van de week vrij nemen. Maar dan moet je wel “on speaking terms” zijn. En elkaar wat gunnen! Zeker met de...

Tijdens de kerstperiode hebben de kinderen in verband met corona een week eerder vrij van school. Met name bij gescheiden ouders kan dit problemen opleveren. Of juist niet? Ieder van beiden kan natuurlijk een deel van de week vrij nemen. Maar dan moet je wel “on speaking terms” zijn. En elkaar wat gunnen! Zeker met de...

Helaas raakt een geheel onschuldige partij gewond in het verkeer door het haantjesgedrag op de snelweg. Helaas zien we steeds meer ‘korte lontjes’ in het verkeer, met materiële schade als gevolg maar ook vaak letselschade. De automobilist in deze zaak, die volgens het oordeel van de rechtbank voor 70% aansprakelijk is, is doorgereden en kon niet meer achterhaald...

De tabellen van het NIBUD voorzien niet in de berekening van de behoefte van kinderen ouder dan 18 jaar. Voor de vaststelling van de behoefte van jongmeerderjarigen, meestal studerenden die onder de reikwijdte van de Wet Studiefinanciering (hierna: WSF) vallen, zijn nog geen maatstaven ontwikkeld. Volgens de WSF bestaat het budget voor een student uit...

Wat doet het met een kind dat door toedoen van de ene ouder, de andere ouder niet meer ziet na de echtscheiding? Duizenden kinderen per jaar zien na een scheiding één van de ouders niet meer. Twintig procent van de volwassen kinderen heeft na de scheiding geen contact meer met zijn of haar vader en...

Nog steeds kom ik in mijn praktijk tegen dat cliënten in een echtscheidingsprocedure denken dat de kinderen zelf mogen kiezen waar ze willen wonen indien ze 12 jaar of ouder zijn. Het is echter niet zo dat de rechter automatisch de mening van het kind volgt. Dit is een veel gehoord misverstand! De rechter zal...

Bij een overlegscheiding heb je een eigen advocaat/mediator, die in een team werkt; Het team bestaat uit professionals van verschillende advocatenkantoren; De advocaten mediators zijn gespecialiseerde familierechtadvocaten en mediators, die ook nog een opleiding gehad hebben tot overlegscheider; Er zit ook een coach/professional in het team, die ook mediator is en een overlegscheidingsopleiding heeft gedaan....

Coronavaccinatie

23 Sep 2021 Wij.legal

Een 12 jarige jongen heeft van de Rechtbank Noord-Nederland toestemming gekregen om zich te mogen laten vaccineren tegen COVID-19 nadat zijn ouders het niet eens konden worden hierover. (ECLI:NL:RBNNE:2021:4096) Wat was de casus: De jongen heeft bij de rechtbank verzocht om toestemming te krijgen om zich te laten vaccineren. Hij wilde graag naar zijn oma...

Een overlegscheiding met een team van ervaren professionals is een mooi alternatief voor uw echtscheiding. Ieder van jullie heeft een eigen advocaat en er is een coach-professional die in het team meedraait. Iedereen van het team heeft mediationskills. Wil jij ook jouw echtscheiding afronden op basis van belangen en niet van standpunten? Dan is de...

Op vrijdag 10 september zal wij.legal de deur openzetten tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediators van dit kantoor en meer informatie krijgen over scheiden. De ‘Dag van de Scheiding’ is door de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) in het leven geroepen....

Vier mannen komen van een voetbalwedstrijd. Zij hebben allen alcohol en cocaïne genuttigd. De voetbalvereniging stelt een busje beschikbaar om naar huis te rijden. Niemand draagt de gordel. Een van de mannen, de voormalig trainer, wil onderweg afgezet worden. De bestuurder reageert hier echter niet op en de voormalig trainer trekt aan de handrem. Het...

Tijdens werkzaamheden van een medewerkster van Action ontploft een confettikanon en loopt de medewerkster ernstig oogletsel op. Is Action aansprakelijk? Het gebeuren De werkzaamheden van de medewerkster van Action bestaan onder meer uit het aanvullen en sorteren van producten in de schappen. De medewerkster pakte een confettikanon op uit het schap omdat het daar niet hoorde te...

Indien er advocaatkosten worden gemaakt ter verkrijging van partneralimentatie zijn die kosten aftrekbaar mits de alimentatie ook daadwerkelijk wordt voldaan. Ook kosten voor het verhogen of behouden van partneralimentatie zijn aftrekbaar. Dit geldt alleen voor de ontvanger, en mits de afspraken in een beschikking, convenant of (vaststellings-)overeenkomst zijn vastgelegd. Of de advocaatkosten voor de alimentatiebetaler...

We mogen weer op vakantie en wat moet een gescheiden ouder allemaal regelen indien deze met de kinderen op vakantie wil? Een aantal tips: In het ouderschapsplan staat meestal een vakantieregeling. Lees van tevoren even het ouderschapsplan door en kijk welke afspraken jullie hebben gemaakt. Deze afspraken zijn de basis voor de invulling van de...

Op donderdag 10 juni 2021 organiseerde wij.legal een webinar "De adviseur in de echtscheiding" met interessante onderwerpen. Het webinar is gehouden voor accountants en financieel adviseurs.   Onderwerpen die aan bod kwamen: De ondernemer en echtscheiding en de rol van de accountant en/of financieel adviseur Rol van de account/financieel adviseur bij verrekenbedingen tijdens huwelijk Coronacrisis...

Het doel van deze pilot is om snel duidelijkheid te krijgen over geschillen en om de schade voor de kinderen te beperken. Ondanks dat de ouders uit elkaar gaan dienen zij in het belang van de kinderen te blijven samenwerken. De rechter gaat met de partijen en de advocaten actief op zoek naar een oplossing...

Hoe om te gaan met de woonlasten van de ouders bij de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie?   Bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt vaak uitgegaan van een forfaitair bedrag aan woonlasten zoals ook de Expertgroep Alimentatienormen adviseert. Echter er is ook vaak discussie over de hoogte van de...

Nieuwsbrief – mei 2021

07 May 2021 Wij.legal

Deze nieuwsbrief is in mei verstuurd. Een nieuwsbrief met actuele informatie en een uitnodiging voor het webinar  'De adviseur in de echtscheiding'. Lees de nieuwsbrief via de link.

Velen van ons krijgen in de maand mei het vakantiegeld. Vakantiegeld wordt maandelijks door de werkgever gereserveerd en wordt het jaar erna in mei uitgekeerd. Stel, er is een scheiding op komst. Wie heeft dan recht op welk gedeelte van het vakantiegeld? Dit hangt af van de situatie waar je in zit. Nog niet gescheiden?...

wij.legal organiseert op donderdag 10 juni van 11.00 - 12.00 uur een webinar voor accountants en notarissen. Onderwerpen die tijdens dit webinar aan de orde komen: De ondernemer en echtscheiding en de rol van de accountant en/of de financieel adviseur  Rol van de accountant/financieel adviseur bij verrekenbedingen tijdens huwelijk  Coronacrisis en alimentatie  Gevolgen van faillissement...

Nog tot en met 8 mei 2021 kan men aangifte IB doen bij de belastingdienst. Ben je gescheiden dan verandert er veel in de financiële situatie en dus ook bij het invullen van de aangifte IB. Zolang de aanstaande ex-echtgenoten nog geen verzoek tot echtscheiding hebben ingediend bij de rechtbank en nog op hetzelfde adres...

Het alimentatierecht is en blijft in ontwikkeling. Zo is de wet herziening partneralimentatie per 1 januari 2020 in werking getreden. [Lees hier wat er vanaf 1 januari 2020 gewijzigd is.] Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) heeft een rapport uitgebracht over de vraag of het alimentatierecht nog wel van deze tijd is. Daaruit blijkt dat...

Huwelijkse voorwaarden kunnen ervoor zorgen dat de financiële problemen van de ene echtgenoot niet overslaan op de andere echtgenoot. Maar wat als je huwelijkse voorwaarden wilt aangaan op het moment dat je de financiële problemen voorziet? In dat geval zou je wel eens te laat kunnen zijn en bemoeit een curator zich met jullie huwelijk....

Jaren geleden stond ik een cliënt van mij bij in een echtscheidingssituatie. De kinderen waren 13 en 14 jaar oud. Zij wilden geen contact meer met vader. De moeder wilde geen enkel gesprek met vader aangaan en zij betrok de kinderen in haar echtscheidingsstrijd. De kinderen kozen daarom de kant van moeder en lieten vader...

Vergeet niet te verrekenen!

29 Jan 2021 Wij.legal

In het afgelopen jaar heb ik een aantal cliënten mogen adviseren en ook heb ik moeten procederen over het verrekenbeding. Voor met name de accountants heb ik een blog geschreven. Hierin staat waar op gelet moet worden als er aan het einde van het jaar een afrekening gemaakt moet worden en er een verrekenbeding is...

De maand januari is al bijna om en inmiddels heb ik vele vragen ontvangen over de wettelijke indexering en de (niet)betaling ervan. Reden om weer even de aandacht hierop te vestigen. In mijn stukje van 19 oktober 2020 (lees hier) heb ik al aangegeven dat de wettelijke indexering over 2021 3% bedraagt. Deze wettelijke indexering...

Wist u dat? U soms toestemming van uw ex-partner nodig heeft om te verhuizen? In geval er kinderen zijn en een van beide ouders wil gaan verhuizen, zal er toestemming nodig zijn van de andere ouder om te verhuizen. Zeker als er gezamenlijk ouderlijk gezag is over de kinderen (Art 1:253a BW). Dit omdat het...

Fijne feestdagen!

23 Dec 2020 Wij.legal

Een Kerst die ons meer bij zal blijven dan andere jaren. Misschien met wat meer aandacht en zorg voor elkaar. Verspreid over meerdere dagen om niet teveel mensen tegelijk te ontvangen of noodgedwongen via Zoom. Het virus houdt ons in een wurggreep maar het leven gaat wel door. Het dwingt ons flexibel te zijn en...

Corona en de feestdagen: 6 tips !

17 Dec 2020 Wij.legal

De kinderen zijn vijf weken thuis, de winkels dicht, financiële zorgen. De spanningen in de relatie lopen hoog op soms. Hoe voorkom je dat de feestdagen nog meer spanningen opleveren?   1. Verwacht er niet teveel van. Je mag maar maximaal twee mensen op bezoek hebben. 2. Verwacht er veel van, gebruik de tijd eens...

De Tweede Kamer heeft op 24 november 2020 een wetsvoorstel aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind automatisch het gezamenlijk gezag krijgen. Hoe is de situatie nu? Indien de partner van een ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder het kind erkent, krijgt deze partner niet automatisch het gezag....

Wist u dat: Mediation een vrij beroep is. Iedereen kan zich dus mediator noemen. In de praktijk blijkt vaak dat er bij scheiding veel meer speelt dan aanvankelijk gedacht. Een scheiding is complex. Voor een goede afwikkeling heeft u kwalitatief hoogwaardige begeleiding nodig. De vFAS-advocaat mediator heeft daarvoor alle juridische en financiële kennis in huis...

Een 3 jarige veroorzaakt schade aan de auto van een ander. Moet verzekering van de ouders de schade vergoeden? Wat is er gebeurd? Het 3 jarig zoontje van een kennis van eiser zat in de auto bij eiser. Eiser gaat tanken en laat de sleutel in het contact. Het zoontje zou zelf de veiligheidsgordel  hebben losgemaakt en...

  Wist u dat Indien u voor uw ex-partner of ex-echtgenoot partneralimentatie betaalt, u deze betalingen kunt aftrekken tegen een tarief van maximaal 46%.   Voordeel voor de alimentatiebetaler Er zijn thans tariefsverlagingen aangekondigd voor de komende jaren. Indien u derhalve nu uw alimentatieverplichting kunt afkopen dan voorkomt u door de aftrekbeperkingen dat u netto...

Na een scheiding gaan de ex-partners er vaak financieel op achteruit. Het recht op eventuele kortingen kan dan een belangrijke aanvulling zijn op het inkomen van de ex-partners. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is bedoeld voor ouders die arbeid en zorg voor de kinderen combineren. Ouders die na een echtscheiding de zorg voor één of meer kinderen...

In mijn praktijk ontvang ik vaak vragen over de kosten die een echtscheidingsprocedure met zich meebrengt en de mogelijkheid of deze kosten aftrekbaar zijn. De kosten van een (echt)scheiding zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, behoudens voor het verkrijgen van partneralimentatie of pensioenrechten.  Er zijn dus twee uitzonderingen: Als je kosten maakt om inkomen te...

Huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen. Het blijft lastig. In veel huwelijkse voorwaarden worden verrekenbedingen opgenomen. Er kan een periodiek verrekenbeding zijn opgenomen en/of een finaal verrekenbeding. In de scheidingspraktijk levert dat herhaaldelijk problemen op. Huwelijkse voorwaarden en verrekenbeding Staat er  in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding dan moet er als er een scheiding volgt  uitvoering worden...

De minister heeft de wettelijke indexering voor de alimentatie per 1 januari 2021 vastgesteld op 3%. Deze alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto bedragen. De berekening van de indexering geschiedt als volgt: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage derhalve per 1 januari...

Wist u dat ? Als uw ex opzettelijk goederen verzwijgt, zoekmaakt of verborgen houdt, verbeurt diegene zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten. Dit is de letterlijke wettekst van boek 3:194 BW. Wat staat er nou eigenlijk ? Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en uw ex bijvoorbeeld een auto heeft...

Kan ik de kinderen weghouden bij opa en oma? Gezien het advies van de regering en het RIVM is het verstandig om dat contact te beperken. Denk wel aan andere opties, zoals skypen met opa en oma en een tekening sturen. 1,5 meter afstand bewaren en handen wassen blijft noodzakelijk. Kan ik de kinderen weghouden...

Deze regel inspireerde mijn kantoorgenoten om mij een stukje te laten schrijven over onder andere koude uitsluiting in het huwelijk. Zoals men misschien wel weet is het huwelijksvermogensrecht sinds 1 januari 2018 veranderd. Waar voorheen de gemeenschap van goederen gold als je niets regelde, en dus niet voor het huwelijk naar de notaris ging, bestaat...

Aangezien de wereld op zijn kop staat in verband met het corona-virus is de vraag of het virus effect heeft op omgangsregelingen en de alimentatie.   Omgang: Er is al veel over geschreven. Inmiddels zijn ook de eerste uitspraken van rechters over omgangszaken bekend. Daaruit is een tendens af te lezen dat als een ouder...

Wist u dat: In slechts 6 procent van de echtscheidingen de rechter een inhoudelijke uitspraak hoeft te doen? In 2011 lag dat percentage op 31 %. Dit blijkt uit onderzoek van de vereniging van Familie en Erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), die ervoor zorgen dat uw echtscheiding in overleg met specialisten wordt geregeld. Vandaag is...

Wist u dat? Bij het vaststellen van een kinderalimentatie  zullen ook de financiële gegevens van de onderhoudsplichtige stiefouder moeten worden overgelegd. Indien dat niet wordt gedaan, staat er de sanctie op dat er alleen de minimale kinderalimentatie van € 25,= per kind wordt vastgesteld. Zo besliste het Gerechtshof in een onlangs afgegeven beschikking: GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN 04-08-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6162: De vrouw heeft...

Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk? In 2016 moest een stier op het bedrijf van de veehouder worden gedood. De stier kon niet meer vervoerd worden naar het slachthuis omdat hij niet op zijn poten kon staan. De stier woog ruim 600 kg. Het uitvoeren van een dergelijke noodslachting is voorbehouden aan de dierenarts....

Zorgregeling kinderen en Corona

17 Aug 2020 Wij.legal

Door de Corona-crisis kan de uitvoering van de zorgregeling onder ouders stress opleveren. De ene ouder weet vaak niet of de andere ouder zich houdt aan de regels van de overheid. Ondanks het feit dat er thans sprake is van versoepeling. Sommige ouders blijven erg voorzichtig, terwijl andere ouders veel losser omgaan met de regels...

Als de arts gebruik maakt van een ongeschikte hulpzaak dan wordt dit toegerekend aan de arts en het ziekenhuis tenzij dit onredelijk zou zijn. Uit de wet blijkt de risicoaansprakelijkheid voor het gebruik van gebrekkige medische hulpmiddelen van de hulpverlener, artikel 6:77 BW ; “Wordt bij de uitvoering van een verbintenis gebruik gemaakt van een...

Je gaat scheiden. Wat gebeurt er met je letselschadeuitkering die je tijdens het huwelijk hebt ontvangen? Valt de letselschadeuitkering geheel in de boedel? Of valt deze buiten de boedel en onder welke voorwaarden? Rechtbank Den Haag heeft hier recent uitspraak over gedaan. Verdeling vermogen Als het tot een echtscheiding komt van gehuwden die in gemeenschap...

Als beide partijen ouderlijk gezag hebben over hun kinderen, is de toestemming van een verhuizing van de andere ouder altijd nodig. Mocht de andere ouder geen toestemming verlenen, dan kan de rechter via een procedure art 1: 253a BW om vervangende toestemming worden gevraagd. Dit overkwam ook een mevrouw die met de kinderen verhuisde, en...

De vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden is verruimd. Het Europese Hof heeft aangegeven dat ook de werkzaamheden door een advocaat voorafgaand aan de procedure vallen onder de term vrije advocaatkeuze.  In 2013 heeft de Europese rechter  bepaald dat een rechtsbijstandsverzekerde altijd zelf een advocaat zelf mag uitkiezen om zijn belangen te behartigen indien er sprake is...

Eiseres heeft het ziekenhuis aangesproken vanwege vermeende medische fouten bij het plaatsen van een schouderprothese. Schouderletsel Eiseres is sinds 2008 al bekend met klachten aan haar linkerschouder veroorzaakt door slijtage.  In 2009 is zij hiervoor voor de eerste keer geopereerd. Eiseres is  tussen 2010 en 2015 nog vier keer aan de schouder geopereerd. Verwijt ziekenhuis...

Al jaren is er een discussie tussen professionals of co-ouderschap bij jonge kinderen wel of niet verstandig is. Voor kleine kinderen is rust, regelmaat en reinheid het beste, was vroeger het devies. Aangezien het toen vaak de moeder was die voor de kinderen zorgde en de vader werkte, werd bij een echtscheiding de voogdij aan...

Als beide partijen ouderlijk gezag hebben over hun kinderen, is de toestemming van een verhuizing van de andere ouder altijd nodig. Mocht de andere ouder geen toestemming verlenen, dan kan de rechter via een procedure art. 1: 253a BW om vervangende toestemming worden gevraagd. Dit overkwam ook een mevrouw die met de kinderen verhuisde, en...

Gezinnen met kleine kinderen en beiden een baan staan onder druk tijdens de coronacrisis. Ach, eigenlijk staan we allemaal onder druk. Thuiswerken, een onzekere financiële toekomst, sociale eenzaamheid etc. Al met al een ingewikkelde tijd. Men verwacht dat de echtscheidingen zullen toenemen. Wellicht is de corona-crisis het laatste zetje als je toch al van plan...

Vaak wordt er gedacht dat kinderen zodra ze 12 jaar oud zijn mogen kiezen waar zij bijvoorbeeld willen wonen, of bij vader of bij moeder. Dat is niet zo. Wat mogen kinderen dan wel? Bij de rechtszaak tussen de ouders: Als ouders uit elkaar gaan of er loopt een zaak over ouderlijk gezag of omgang...

De partneralimentatie is van 12 naar 5 jaren gegaan met als ingangsdatum 1 januari 2020. Het geldt niet voor echtscheidingen die vóór 1 januari 2020 zijn gestart. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken...

De december en januari maand was wederom de tijd van gezellige recepties, borrels en etentjes met……wijn. Niets mis mee maar helaas is toch weer gebleken dat er in die periode eerder achter het stuur wordt gekropen met alcohol op. Het aantal verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is stijgt in deze maanden. Met vaak letsel ook bij inzittenden. Is de letselschade...

Het klinkt vast raar deze koptitel. Alsof ik u wil aanzetten om te scheiden. Toch kan het voor u van belang zijn om nu al een verzoekschrift echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Tot en met 31 december 2019 gelden namelijk nog de oude regels. Als een van de ex-partners na de scheiding niet...

Alvast een vooruitblik : Wat verandert er vanaf 2020 op echtscheidingsgebied? Wettelijke indexering: In november 2019 wordt het indexeringspercentage voor 2020 bekend. Op grond van artikel 1:402a stijgen de alimentatiebedragen  jaarlijks. Hiervan kan tussen partijen onderling iets anders zijn overeengekomen. Dit kunt u nalezen in uw echtscheidingsconvenant. Fiscale aftrek: De fiscale aftrek  van de partneralimentatie gaat...

Je stapt als passagier in bij een bestuurder waarvan je weet dat hij geen rijbewijs heeft. De bestuurder veroorzaakt een ongeval en je loopt als passagier letsel op. Krijg je je volledige letselschade vergoed? Casus Een vrouw stapt bij haar vriendin in de auto waarvan zij wist dat deze vriendin geen rijbewijs had. De vriendin...

Een vrouw stapt bij haar vriendin in de auto waarvan zij wist dat deze vriendin geen rijbewijs had. De autorit eindigde via een boom in een sloot. De bijrijder liep ernstig letsel op o.a. breuk in de kaak en rib, hersenschudding, longkneuzing en een beschadiging van de halsslagader. Zij heeft Interpolis als WAM verzekeraar van...

Het is de tijd van de tuinfeesten en barbecues. Maar wat als je in een scheiding zit? In Amerika is het heel hip om te vieren dat je gescheiden bent. Daarvoor moet de echtscheiding wel goed geregeld zijn. Zeker als je zo’n feest samen wil vieren. Bij een echtscheiding komen veel emoties en verschillende belangen...

Achternaam en scheiding

13 May 2019 Wij.legal

Bij een echtscheiding komt vaak de vraag naar voren “vanaf wanneer moet ik eigenlijk mijn meisjesnaam weer gaan gebruiken?” Bijvoorbeeld bij het tekenen van stukken. Het antwoord is simpel: dat mag u helemaal zelf weten. Indien u gehuwd bent hebt u tijdens het huwelijk vier keuzemogelijkheden voor uw achternaam, uitgaande van de situatie dat de...

Casus In 1992 werd een patiënt geopereerd in het toenmalige Radboud UMC aan zijn rechteroog wegens loslating van het netvlies. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Miragelplombe. Dit is een soort kussentje ter afdichting van de netvliesscheur. Al in 1993 kreeg de patiënt opnieuw klachten aan zijn oog en heeft lange tijd last gehad. Meerder...

Vanaf 1 januari 2019 hebben we eindelijk de Wet Affectieschade. Wat betekent dit voor naasten en nabestaanden van slachtoffers? Het wetsvoorstel affectieschade maakt het mogelijk dat naasten en nabestaanden van slachtoffers van ongevallen, medische fouten  en misdrijven, onder bepaalde voorwaarden, ook een recht hebben op smartengeld, de zgn. affectieschade. Tot nu toe had het slachtoffer zelf...

Er verandert veel in het gezin wanneer u gaat scheiden. Voor zowel jonge kinderen als pubers is de impact meestal groot. Als de kinderen ouder worden, krijgen ze vaak een duidelijkere mening over de scheiding en de toekomst daarna. Het is belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om de kinderen te raadplegen in de scheiding en...

Goede jaarwisseling gehad? Liefst met een gezonde start. Maar het kan je zomaar gebeuren dat je letsel hebt opgelopen doordat een ander onvoorzichtig met vuurwerk omgaat of illegaal vuurwerk afsteekt. Niet voor iedereen is het nieuwe jaar goed begonnen. Wie kan je  aanspreken voor de letselschade ontstaan door vuurwerk? Onderzoek door VeiligheidNL Bij het afsteken...

Diverse speciale bureaus bieden tandartsbehandelingen aan in het buitenland. De behandelingen zijn in het buitenland goedkoper. Het gaat vaak om dure behandelingen zoals totale revisies, kronen, implantaten e.d. Wat echter als het mis gaat? Wie gaat dat betalen? Rechtbank Den Haag heeft kort geleden uitspraak gedaan over een zaak die zijn oorsprong vindt in 2009...

Tijdens de scheiding moet er van alles geregeld worden op financieel en juridisch en emotioneel gebied. Het is daarom raadzaam om de hulp van een derde partij in te schakelen. Een mediator of een eigen advocaat: het is aan de partners welke hulp zij willen inschakelen. Het ligt helemaal af van de omstandigheden waarin u...

In mijn praktijk komt het regelmatig voor dat degene die alimentatie zou moeten betalen aangeeft dat hij of zij wil stoppen met werken, of in ieder geval minder zou willen werken. De ander moet dan meer gaan werken, en heeft ook een verdiencapaciteit is een veelgehoorde kreet. In een mediation kun je middels het bespreken...

Als een van beide partners een eigen zaak heeft en u gaat scheiden, kan dat heel ingewikkeld zijn. Soms moeten partners de waarde van het bedrijf verdelen. Het ligt eraan wat u bij het trouwen of samenwonen heeft afgesproken.Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, is een bedrijf altijd gemeenschappelijk eigendom. Bij een scheiding...

Wat moet je toch veel regelen als je kind geboren wordt en je niet getrouwd bent. Meer dan als je wel getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je niet bent getrouwd, is de biologische vader namelijk niet automatisch de officiële vader van het kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij...

Scheiden is moeilijk en doet pijn. U krijgt te maken met heftige emoties. Met zorgen over hoe het verder moet. En met allerlei praktische zaken die u moet regelen. Al voelt het soms niet zo, toch is respectvol uit elkaar gaan de beste, snelste én goedkoopste manier. Wanneer u gaat scheiden, gaat u onvermijdelijk een...

Een scheiding is een moeilijk proces, niet alleen in emotioneel opzicht. Partners maken zich wellicht zorgen over hun bezit; raakt u dit nu grotendeels kwijt? Het is daarom prettig om snel duidelijkheid te hebben over de zakelijke aspecten van de scheiding. Allereerst zal bekeken moeten worden of u op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van...

Tijdens het ontkurken van een fles wijn, die gekocht is in een Nederlandse slijterij, is deze fles uit elkaar gesprongen en liep een vrouw ernstig letsel op. Kan zij de letselschade claimen bij de verkoper van de fles wijn? Toedracht ongeval in 2012 Een vrouw probeerde een fles wijn te ontkurken. Het betrof een champagnekurk...

Een man met alcohol op komt ten val over een muurtje in een horecagelegenheid. Hij breekt hierbij zijn schouder en moet worden geopereerd. De man stelt de horeca- eigenaar aansprakelijk en claimt de letselschade. De rechtbank wijst af en de man gaat in hoger beroep bij het hof. Situatie Een muurtje van 51 cm hoog...

Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding zien als een strijd, je kunt je verward of boos voelen en verscheurd worden door gevoelens van verlies en onmacht, je kunt je dan niet voorstellen dat er een einde...

Jaren geleden heb ik mij zeer druk gemaakt als advocaat voor een vader met twee kinderen waarvan de moeder naar Amerika wilde verhuizen. De vader zag de kinderen twee dagen door de week en om de week het gehele weekend. De moeder had een nieuwe vriend in Amerika en wilde daar naartoe verhuizen met de...

Laatst kwam een vriend van mij uit Frankrijk vliegen. Hij had een half uur vertraging. Op mijn vraag waarom dat was, antwoordde hij: er zat een vader met kind in het vliegtuig en de papieren waren niet in orde. De Franse autoriteiten waren zeer streng en het kind mocht eigenlijk niet mee vliegen. Pas nadat...

Zeer recent [17 juni jl.] is een Hema werknemer overleden ten gevolge van een heftruckongeval. De werknemer stond op een hoogwerker te werken toen hij werd aangereden door een heftruck. De hoogwerker viel om en de man overleed ter plekke. De arbeidsinspectie en het bedrijf zijn een onderzoek gestart. In praktisch elk distributiecentrum wordt gebruik...

Op 14 april 2017 heeft de TV uitzending EenVandaag aandacht besteed aan de opstelling van verzekeraars bij afwikkeling van letselschade. Steeds meer claims worden afgewezen en de afwikkeling van dossiers wordt getraineerd. Blijkbaar varen verzekeraars een andere koers waarvan slachtoffers de dupe worden. Het leven van een slachtoffer staat vaak op zijn kop na een ongeval,...

Werknemer heeft als taak het dagelijks opnemen van de stand van de watermeter voor de fabriek. De watermeter bevindt zich buiten en naast het bedrijfspand in een betonnen put van 62 cm diepte. De put heeft aan de buitenzijde een opstaande rand van circa 15 cm en is afgedekt met een metalen deksel van ongeveer...

Veelvuldig wordt gedacht dat als je een advocaat in de arm neemt om te gaan scheiden dit leidt tot een “vechtscheiding” (echtscheidingen waarin het doel is de ander zoveel mogelijk pijn te doen). Niets is minder waar. Ook de advocaat zal er conform de geldende gedragsregels van de orde van advocaten alles aan moeten doen...

De film Soof 2 is in première gegaan. Een echte aanrader voor alle gescheiden ouders of diegenen die daarover nadenken. In deze film komt humorvol aan de orde wat een impact een scheiding kan hebben op het hele gezin. Ook is er aandacht voor de ruzie die ouders kunnen krijgen, vooral als het gaat om...

In  mijn echtscheidingspraktijk krijg ik vaak de vraag vanaf wanneer kinderen mogen kiezen bij welke ouder zij willen zijn na echtscheiding of uiteengaan. Voor eens en voor altijd moet duidelijk zijn; kinderen mogen niet kiezen. Zij mogen vanaf hun 12 jarige leeftijd hun mening kenbaar maken bij de rechter, niet meer en niet minder. Dat kan...

Door een gynaecoloog in het UMC Utrecht wordt, in verband met klachten, weefsel uit de baarmoederhals afgenomen in 2011. Patiënte was hiervan niet op de hoogte. Het weefsel blijkt kwaadaardige cellen te bevatten. Ook hier wist patiënte niets van. Pas na twee jaar werd de uitslag bij toeval ontdekt. Er zijn inmiddels uitzaaiingen en de...

Een man is slachtoffer geworden van een aanval met molotovcocktail. Hij liep hierbij zeer ernstige brandwonden op. Maar liefst een verbranding van 78,5% van het huidoppervlak. Hij heeft blijvende zenuwbeschadiging van beide benen, voeten en rechterhand. Hij kan nooit meer zelfstandig wonen, heeft altijd pijn en jeuk.  De daders kregen gevangenisstraffen van 12 en 14...

Toedracht De heer X had een overeenkomst met Corendon afgesloten betreffende een vliegreis met verblijf in een hotel in Macedonië. De badkamer behorende bij de hotelkamer was betegeld. In de badkamer was geen rubberen antislip douchemat aanwezig. Toen de heer X voor de eerste keer gebruik maakte van de badkamer ontstond er een lekkage. Water...

Reaal schadeverzekering N.V. discrimineert een vrouw bij de vaststelling van de hoogte van de letselschade. Op de vingers getikt door Het College voor de Rechten van de Mens. Reaal ging bij de vergoeding van de schade uit dat de vrouw zonder ongeval tien jaar niet zou hebben gewerkt en daarna voor de helft van de...

Drie kinderen zijn jaren sexueel misbruikt door een neef. De neef wordt veroordeeld en krijgt drie jaar gevangenisstraf. Ouders vorderen oa smartengeld en inkomensschade. Affectieschade kent de Nederlandse wet niet en de ouders voldoen niet aan de criteria voor vergoeding op basis van shockschade. Schade in verband met opgenomen vakantiedagen om de kinderen bij te staan...