Echtscheiding

Ingrijpende keuzes, lastige termen en ingewikkelde procedures: er kan van alles op je afkomen bij een echtscheiding. wij.legal bereidt je alvast voor en zet de stappen uiteen.

Gezamenlijke of eigen advocaat

Samen naar dezelfde advocaat of allebei een eigen advocaat? Het is de eerste van vele keuzes bij een scheiding. Als beide partners een advocaat in de arm nemen – soms noodgedwongen – staan deze advocaten jullie bij in de procedure voor de rechtbank. De ene partij dient een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in, de ander is de verweerder. Vaak blijkt in overleg een regeling toch mogelijk door een viergesprek met beide partners en hun advocaten. Bij overeenstemming komen de afspraken in een convenant dat aan de rechtbank wordt gestuurd. De rechter neemt de afspraken over, waardoor een zitting achterwege kan blijven. Nog een voordeel van een convenant is dat een hoger beroep nagenoeg altijd uitblijft.

Convenant

Wat gebeurt er met de woning? Hoe is de verdeling van bezittingen en vermogen? Komt een van de partners in aanmerking voor toelagen van de andere partner? Er zijn een heleboel zaken om het samen over eens te worden. De advocaat-mediator legt alles zorgvuldig vast in een echtscheidingsconvenant. Dat is een overeenkomst met afspraken over:

Ouderschapsplan

Wie minderjarige kinderen heeft, is wettelijk verplicht tot een ouderschapsplan. Het plan bevat alle afspraken die je samen maakt over de kinderen. Daarbij hoort ook een regeling voor de kinderalimentatie. Een viergesprek is aan te raden voor heldere afspraken in het belang van de kinderen. Als het overleg spaak loopt en overeenstemming uitblijft, moet de rechter zich uitspreken. Ook dan staat wij.legal je uiteraard bij.

Rechtbank

Nadat beide echtgenoten het echtscheidingsconvenant ondertekend hebben, ontvangt de rechtbank het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. De procedure wordt opgestart en het komt voor de rechter. Wil je dat niet, dan kunnen beide advocaten de rechter verzoeken de afspraken vast te leggen in een beschikking. Je hoeft dan niet naar de rechtbank. Komen jullie er niet uit, dan volgt er alsnog een zitting en zal de rechter knopen doorhakken.

Echtscheidingsbeschikking

De rechtbank zal de echtscheiding uitspreken en de onderling gemaakte afspraken in de beschikking opnemen.

Ook kan de rechter zelf een beslissing nemen na alle standpunten van de partijen te hebben gelezen en gehoord.

De procedure

Meer weten over de procedure als je gaat scheiden? Klik hier.