Alleen op vakantie met de kinderen na de scheiding

02 Jul 2021

We mogen weer op vakantie en wat moet een gescheiden ouder allemaal regelen indien deze met de kinderen op vakantie wil?

Een aantal tips:

  • In het ouderschapsplan staat meestal een vakantieregeling. Lees van tevoren even het ouderschapsplan door en kijk welke afspraken jullie hebben gemaakt. Deze afspraken zijn de basis voor de invulling van de vakantie. Vaak staat er in het ouderschapsplan dat de vakanties bij helften dienen te worden verdeeld. In de praktijk blijkt vaak dat, zeker bij jonge kinderen, drie weken weg zijn bij de andere ouder te lang is. Bij oudere kinderen blijkt vaak dat zij in de vakantie graag thuis willen “chillen” en niet zo nodig drie weken weg willen. Overleg hierover met de andere ouder en ook met de kinderen is dan ook van groot belang. Houd dus rekening met elkaar en met de kinderen.
  • Omdat we nog steeds te maken hebben met Corona is het verstandig om eerst te overleggen met de andere ouder en met de kinderen. Bekijk eerst waar je naar toe wilt op vakantie en of het land waar je naar toe wilt op “geel” staat. De site geeft hierover duidelijkheid.
    Weet dat indien je naar een land wilt reizen met de kinderen en het land staat op “oranje/rood” de rechter niet snel toestemming zal geven om naar dat land te reizen met de kinderen indien deze kwestie aan de rechter wordt voorgelegd. Blijf erop bedacht dat een land weer van kleur kan verspringen, ook tijdens de vakantie. Maak dus een plan indien dat gebeurt en bespreek dat met de andere ouder en de kinderen.
  • Een ander belangrijk punt is het regelen van toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Is er sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag dan is er toestemming van de andere ouder nodig voor een vakantie in het buitenland. Daarvoor heeft u een speciaal toestemmingsformulier nodig. Dit formulier kunt u downloaden op de site van rijksoverheid. Beide ouders dienen het formulier, voor elk kind 1 formulier, te ondertekenen en er dient een kopie van het ID bewijs van de andere ouder te worden gevoegd bij het toestemmingsformulier. Indien de toestemming wordt geweigerd, dan kan via een procedure bij de rechtbank vervangende toestemming worden gevraagd. Regel dus de toestemmingsverklaring tijdig zodat er bij weigering nog tijd is om een procedure te starten. In vakantieperioden is het vaak druk bij de rechtbank en de wachttijd voor een dergelijke procedure is al snel 4 tot 6 weken.
  • Ook de paspoorten dienen te worden overgedragen. Dit dient tijdig te geschieden, zeker indien er een visum voor een reis dient te worden aangevraagd. Wordt de afgifte geweigerd dan kan ook hierover een procedure worden gestart. Indien de kinderen nog geen paspoort of ID hebben dient dit aangevraagd te worden bij de gemeente waar de kinderen ingeschreven staan. Hiervoor is de toestemming van beide ouders nodig indien het kind jonger is dan 12 jaar. Is het kind 12 jaar of ouder, dan kan het ID aangevraagd worden zonder instemming van de ouders. Ingeval van het aanvragen van een paspoort voor de kinderen is altijd toestemming van beide ouders nodig. Pas nadat alles is geregeld zoals hiervoor vermeld, kan de vakantie geboekt worden. Zo voorkom je teleurstellingen bij de kinderen en bij jezelf.

Mocht u tijdens het plannen van de vakantie merken dat de andere ouder niet wil meewerken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op. Wij kunnen dan bezien of we de zaak op minnelijke wijze kunnen oplossen of dat we een procedure moeten starten om de vakantie toch door te kunnen laten gaan.