De voordelen van mediation bij echtscheiding

04 Aug 2023

Een echtscheiding kan een moeilijke en emotionele periode zijn voor alle betrokkenen, vooral wanneer conflicten hoog oplopen. Gelukkig is er een alternatieve benadering die steeds populairder is geworden: mediation. In deze blogpost zullen we de voordelen van mediation bij echtscheiding verkennen en waarom het een vreedzame weg vooruit kan bieden voor koppels die uit elkaar gaan.

1. Vermindering van conflicten:

Mediation legt de nadruk op communicatie en samenwerking, waardoor de kans op langdurige en bittere geschillen wordt verminderd. Een neutrale mediator helpt bij het faciliteren van constructieve gesprekken en het vinden van gemeenschappelijke belangen, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot duurzamere oplossingen.

2. Meer controle over het proces:

In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, waarbij een rechter uiteindelijk de beslissingen neemt, geeft mediation koppels de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen die passen bij hun unieke omstandigheden.

3. Kosten- en tijdsbesparing:

Een gerechtelijke echtscheiding kan vaak langdurig en kostbaar zijn. Mediation daarentegen is over het algemeen sneller en kosten effectiever. We zullen de financiële en tijdsvoordelen van mediation onderzoeken en benadrukken hoe het stellen van prioriteiten bij het oplossen van kwesties tot efficiëntere en minder kostbare resultaten kan leiden.

4. Kindgerichte oplossingen:

Als er kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding, staat hun welzijn voorop. Mediation legt de focus op het vinden van oplossingen die in het belang zijn van de kinderen en bevordert een gezonde ouderschapsrelatie. We proberen voor de kinderen een stabiele en ondersteunende omgeving te creëren.

5. Behoud van relaties:

Een procedure tot echtscheiding kan de relaties tussen ex-partners verder beschadigen, terwijl mediation juist kan bijdragen aan het behoud van respectvolle relaties, vooral als er nog toekomstige interacties zijn vanwege gedeelde verantwoordelijkheden. De mediation gesprekken sturen op het behoud van de ouderschapsrelaties en het verminderen van spanningen.

Conclusie:

Mediation is een alternatieve benadering die koppels kan helpen om op een vreedzame manier uit elkaar te gaan. De vFAS-mediators hebben een speciale opleiding gehad om mediations uit te voeren op het gebied van familierecht.

Door de voordelen van mediation bij echtscheiding te benadrukken, hopen we dat meer mensen deze positieve en constructieve aanpak overwegen bij het hun weg vinden in het lastige proces van  een scheiding. Mediation kan de weg vrijmaken voor een gezondere en meer samenwerkende toekomst, niet alleen voor de ex-partners zelf, maar ook voor eventuele kinderen die bij de echtscheiding betrokken zijn.

Liedeke Floris
Liedeke Floris