Pas op met verhuizen zonder toestemming van de andere ouder!

09 Jul 2020

Als beide partijen ouderlijk gezag hebben over hun kinderen, is de toestemming van een verhuizing van de andere ouder altijd nodig. Mocht de andere ouder geen toestemming verlenen, dan kan de rechter via een procedure art 1: 253a BW om vervangende toestemming worden gevraagd.

verhuizen zonder toestemming

Dit overkwam ook een mevrouw die met de kinderen verhuisde, en waarbij de hulpverleningsinstanties het een goed idee vonden dat zij zou gaan verhuizen. Arrest Rechtbank-Oost-Brabant 29-04-2020: ECLI:NL:RBOBR:2020:2414 .

In dit specifieke geval maakten ouders zoveel ruzie, dat zelfs de hulpverleners het een goed idee vonden als de vrouw zou gaan verhuizen. Deze reden gaf zij o.a. aan bij de kort gedingrechter.

Hiermee maakte de kort geding rechter echter korte metten: Eigenrichting kan niet beloond worden en de moeder moest terugverhuizen.

Pas dus op met verhuizen zonder toestemming van de andere ouder! De rechter kan je zelfs verplichten om terug te verhuizen, als de andere ouder geen toestemming heeft gegeven.

Waar houdt een rechter rekening mee als hij toestemming verleent om te verhuizen?

Van belang bij een verhuizing en de toestemming ervan gelden o.a. de navolgende criteria:

  • Hoe noodzakelijk is het om te verhuizen?
  • Is de verhuizing goed doordacht en voorbereid?
  • Hoe is de communicatie tussen ouders?
  • Hoe is de zorg verdeeld over het kind/de kinderen en hun ouders en kan dat doorgaan na de verhuizing?
  • Kunnen de gevolgen van de verhuizing voor de andere ouders worden verzacht en/of gecompenseerd en zo ja, hoe ?
  • Hoe oud is het kind/de kinderen en wat is zijn/haar mening ?
  • Hoe zeer is het kind/de kinderen geworteld in de omgeving waar hij/zij nu woont?
  • Zijn er extra kosten voor de zorg/contactregeling en worden die gecompenseerd.
Conclusie:

Het is bij een voorgenomen verhuizing in ieder geval aan te raden in ieder geval eerst in onderling overleg te gaan als ouders en de argumenten tussen ouders goed te bespreken. Ook is een en ander afhankelijk van de omstandigheden en hangt een vervangende toestemming door de rechter af van de invulling van o.a. bovenstaande vragen.

Al met al voldoende reden om met de andere ouder tijdig te overleggen, zodat er geen verrassende uitkomsten zijn. Mediation kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.