Eindelijk actie bij ouderverstoting: Een specialist contactverlies!!

05 Feb 2021

Jaren geleden stond ik een cliënt van mij bij in een echtscheidingssituatie. De kinderen waren 13 en 14 jaar oud. Zij wilden geen contact meer met vader. De moeder wilde geen enkel gesprek met vader aangaan en zij betrok de kinderen in haar echtscheidingsstrijd. De kinderen kozen daarom de kant van moeder en lieten vader volledig in de kou staan. Er was geen enkel contact mogelijk tussen vader en de kinderen. Ik had de ijdele hoop dat het contact tussen vader en de kinderen nog wel goed zou komen als ze ouder zouden zijn en de impact van de daden van hun moeder zouden begrijpen. Helaas is dat nooit meer goed gekomen, zo bleek mij onlangs nadat ik hem na jaren weer sprak. Voor vader gaf dit veel extra spanningen en stress, maar ook voor de kinderen is de ontstane situatie zeer jammer. Een goede band met beide ouders is noodzakelijk voor de identiteitsontwikkeling van een kind. In casu was dus sprake van ouderverstoting. Daar was destijds bij de instanties weinig begrip voor. Gelukkig lijkt het tij nu gekeerd!

Wat is ouderverstoting:

Een kind dat door druk van de ene ouder zijn eigen vader of moeder niet meer wil zien en het contact verbreekt. Ouderverstoting leidt tot schrijnende gezinssituaties en soms tot blijvende schade, bij zowel het kind als de ouders.

Het gaat vaak over jarenlange spanningen die aan de oppervlakte komen, gepaard met complexe problemen en emoties. Vaak zijn er verschillende instanties, zoals huisarts, jeugdzorg, advocaten en rechter bij betrokken. Toch blijken deze instanties vaak niet in staat om het contactverlies te voorkomen of te herstellen.

Adviesrapport Expertteam ouderverstoting / complexe omgangsproblematiek:

Er is nu een adviesrapport (klik hier) en eindelijk is er aandacht voor deze problematiek. Als reactie geeft minister Dekker (linkje ?) aan er aandacht aan te gaan besteden op de navolgende manier:

  • Preventie (zo snel mogelijk contact tot stand brengen tussen ouder en kind)

Er komt een “specialist contactverlies” die een brug zal vervullen tussen de zorg en het recht specifiek voor deze complexe problematiek. Eventueel kan gezinsbehandeling plaatsvinden.

  • Hulp bij naleving (zorgen dat omgang in stand blijft)

De overheid gaat het gezin een helpende hand toesteken, in eerste instantie door het verlenen van nalevingshulp, met als uiterste mogelijkheid het opleggen van een sanctie als de omgang niet wordt hersteld. Per situatie dient zorgvuldig te worden afgewogen welke (civiele) maatregel effectief en uitvoerbaar is: een financiële sanctie zoals dwangsommen of niet financiële sancties als wijziging van het hoofdverblijf van het kind of wijziging van de omgangsregeling.

  • Kennisoverdracht (alle instanties op de hoogte brengen over de problematiek)

De complexe problematiek van ouderverstoting kan enkel worden opgelost als alle betrokken instanties – departementen, gemeenten, financiers, ziektekostenverzekeraars, hulpverleners, juristen, politie, justitie, wetenschap, beroepsverenigingen en opleidingen – dezelfde probleemdefinitie hanteren en doordrongen zijn van de urgentie.

Lees hier de volledige brief van minister Dekker.

Eindelijk actie dus, zo lijkt het! Voor mijn cliënt en zijn kinderen was het te laat. Ik hoop dat in de toekomst minder vaak ouderverstoting zal plaatsvinden. Het is wreed en niet in het belang van de ontwikkeling van kinderen.

TIP: Probeer het niet zover te laten komen. Je kunt in je echtscheiding altijd voor een mediation of overlegscheiding kiezen. Dit komt jezelf, je ex, maar ook de kinderen ten goede!

 

Liedeke Floris