Adoptie / pleegouderadoptie

Soms gaat een grote kinderwens in vervulling door een adoptie. Net als bij een natuurlijke geboorte kan dit een hele ‘bevalling’ zijn. Want om een kind te adopteren moet je als ouders voldoen  aan allerlei eisen.

Er gaat dikwijls veel voorbereiding aan vooraf met het bijwonen van bijeenkomsten en het ondergaan van onderzoeken.

Goed om te weten

Het maakt veel verschil of een kind uit Nederland of uit het buitenland jullie voorkeur heeft. Verder is het goed om te weten dat ook paren van gelijk geslacht een kind kunnen adopteren. Adoptie bezorgt jullie dezelfde rechten en plichten over het kind als wanneer jullie gezag over het kind hebben.

Wie een (pleeg-)kind wil adopteren, dient een verzoekschrift in bij de rechtbank en heeft een advocaat nodig. Wij helpen je graag!

Maak jezelf alvast wegwijs met de informatie op www.rijksoverheid.nl (voorwaarden adoptie Nederlands/buitenlands kind).