Afwikkeling samenlevingscontract

Je zou het misschien liever overslaan, maar je ontkomt er niet aan… Zodra je een samenleving verbreekt, heeft de verdeling van de bezittingen en schulden tijd en aandacht nodig.

Daarbij komen onderwerpen aan de orde als:

  •   waardering van de woning[en],
  •   de waardering van ondernemingen,
  •   ontrafeling van zakelijke belangen,
  •   verrekening op grond van de in het samenlevingscontract opgenomen verrekenbedingen
  •   en soortgelijke vraagstukken.

Soms is er nog veel onduidelijk en moet je het eens zien te worden over van alles en nog wat. Is er een samenlevingscontract, dan biedt dat vaak al houvast. Weet dat samenlevende partners wettelijk geen recht hebben op partneralimentatie. Evenmin hebben zij recht op opgebouwd ouderdomspensioen over de periode van samenleving, tenzij je elkaar hebt aangewezen.

Kinderen?

Zijn er kinderen, dan moet er een ouderschapsplan gemaakt worden. Beide partners moeten zich hierin kunnen vinden. Eerst probeer je het met onze begeleiding eens te worden in onderling overleg. Komen jullie daar samen niet uit, dan staat wij.legal je bij in een procedure voor de rechtbank. Gemaakte afspraken komen in een beschikking. Ook bij onenigheid over de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, kunnen wij je helpen in een gerechtelijke procedure.