Arbeidsongeval

Op het werk kan letselschade of zelfs overlijdensschade ontstaan door een bedrijfsongeval. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en heeft hiermee een zorgplicht ten opzichte van de werknemer. De werkgever moet aantonen dat hij alles heeft gedaan om letselschade opgelopen onder werktijd te voorkomen. Kan hij dit niet aantonen en is er een verband tussen het letsel en het werk dan is hij aansprakelijk en zal de letselschade moeten voldoen. Meestal heeft de werkgever hiervoor een verzekering afgesloten.