Beëindiging samenwonen / geregistreerd partnerschap

Verbreken samenleving: geen advocaat nodig, wel een ouderschapsplan

Wie een samenleving verbreekt, is niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Wel moet er een ouderschapsplan komen als er gezamenlijke kinderen zijn; daar kom je wettelijk niet onderuit.

Toch graag het advies van een deskundige? Bijvoorbeeld over kinderalimentatie, omgangsregelingen en verdeling van het gezamenlijke vermogen? wij.legal adviseert jullie graag. Als goed onderling overleg mogelijk is, kan het volstaan samen de hulp in te schakelen van één advocaat of een bemiddelaar/mediator. Hij/zij zal de gevolgen van de verbreking van de samenleving met jullie overleggen en de afspraken vastleggen in een overeenkomst.

Kunnen jij en je partner het niet eens worden? Neem dan elk een eigen advocaat in de arm. De geschilpunten worden voorgelegd aan de rechter.

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap mag je zonder tussenkomst van de rechter verbreken als je geen kinderen hebt van jullie samen. Dan volstaat het om met een advocaat (of notaris) een convenant op te stellen met goede afspraken. Na ondertekening door beide partners en de advocaat, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het partnerschap ontbinden.

De rechter komt eraan te pas bij onenigheid of als er gezamenlijke kinderen zijn. Het verzoek tot ontbinding van het partnerschap aan de rechtbank moet samengaan met een gedegen ouderschapsplan. Zonder zo’n plan behandelt de rechtbank het verzoek niet.

Alimentatie? Wettelijk maakt het geen verschil of je gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt: in beide gevallen zijn de partners na verbreking van hun relatie onderhoudsplichtig voor elkaar.