Bewindvoering

Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn geldzaken niet meer kan regelen, kan bewindvoering uitkomst bieden. Op verzoek van de familie of derden kan de kantonrechter een bewindvoerder aanwijzen die de financiële belangen gaat behartigen

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan. Een advocaat is niet verplicht, maar kan behulpzaam zijn, bijvoorbeeld bij onenigheid in de familie.