Deelgeschillen

Dit is een procedure speciaal in het leven geroepen voor letselschade. Een deel van het geschil waarover partijen het oneens zijn wordt voorgelegd aan de rechter. Hierna kan er weer verder onderhandeld of afgewikkeld worden.

De aansprakelijke partij betaalt hierbij de door de rechter begrote procedurekosten, of de aansprakelijke partij de procedure nu wint of verliest. De deelgeschillenprocedure is daarom goedkoper voor het slachtoffer en minder tijdrovend dan een bodemprocedure.