Echtscheiding op eenzijdig verzoek

Staat je partner je voornemen om te gaan scheiden in de weg? Overweeg dan eens het pakket ‘Echtscheiding op eenzijdig verzoek’.

Met jouw financiële gegevens en die van je aanstaande ex-partner maakt wij.legal een alimentatieberekening. Je ontvangt hiervoor een lijst van benodigde gegevens, waaronder een overzicht van bezittingen, vermogen en eventuele schulden. Zodra wij alles hebben ontvangen, gaan wij aan de slag met de berekeningen. Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan nemen wij telefonisch contact met je op.

Voorlopige voorziening

Moet er op korte termijn een regeling worden getroffen? Is snel duidelijkheid vereist over bepaalde zaken? Een spoedprocedure kan uitkomst brengen. Een zogenoemde voorlopige voorzieningenprocedure, waarbij de rechter een spoedregeling treft voor een beperkte periode.

Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:

 •  een behoefteberekening;
 •  een draagkrachtberekening;
 •  een bespreking met advocaat;
 •  een verzoekschrift;
 •  een reactie op het verweerschrift, bijvoorbeeld met indienen extra stukken;
 •  zitting bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch of Breda of – bij onderlinge overeenstemming – het opstellen van een convenant;
 •  inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Houd rekening met aanvullende kosten als:

 • de zitting niet plaatsvindt bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch of Breda, maar elders;
 • er meer zittingen nodig zijn;
 • er meer besprekingen nodig/gewenst zijn dan hierboven vermeld;
 • er meer berekeningen of andere werkzaamheden nodig zijn.

Wij plaatsen je niet voor onaangename verrassingen. Vooraf schat wij.legal de kosten in en bespreekt die met je.