Familiezaken (echtscheiding) met internationale aspecten

Wanneer spreken we van een echtscheiding met buitenlandse (internationale) aspecten? Denk aan buitenlandse factoren die het verloop of de uitkomst van de echtscheiding beïnvloeden. Dan treedt het internationaal familierecht in werking. Lastige materie! wij.legal geeft advies en helpt. Samen bekijken we welk recht van toepassing is, en of de Nederlandse rechter bevoegd is. Misschien moet er in het buitenland geprocedeerd worden. Wij begeleiden je en brengen je zo nodig in contact met een advocaat in het buitenland.