Gemeenschap van goederen

Wie krijgt wat en heeft welk recht?

Na een:

  • echtscheiding;
  • ontbinding van een geregistreerd partnerschap;
  • verbreking van een samenleving.

Er is veel om het samen over eens te worden, zoals de verdeling van de bezittingen en schulden. Denk hierbij aan kwesties zoals de waardering van de woning(en), de waardering van de onderneming(en), ontrafeling van zakelijke belangen en verrekening op grond van in huwelijkse voorwaarden opgenomen verrekenbedingen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap voor 1 januari 2018 gesloten

Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van jou en je partner zijn van jullie samen. Uitzonderingen? Bijvoorbeeld als er een erfenis of schenking is ontvangen waarbij de overledene/schenker heeft bepaald dat deze buiten de gemeenschap van goederen valt.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten

Niet alle bezittingen en schulden behoren tot de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jullie samen waren én de toekomstige bezittingen en schulden.

Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap van één partner waren.

Zodra een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding /einde partnerschap bij de rechtbank indient, eindigt de gemeenschap van goederen. Het vermogen dat dan aanwezig is zal moeten worden verdeeld.