Gezagsbeëindigende maatregel

Beëindiging van het ouderlijk gezag betekent dat ouders niet meer verantwoordelijk zijn voor hun kind en ook niets meer voor hun kind mogen bepalen. Dat doet iemand anders. Het kind krijgt een voogd en wordt opgevoed bij een pleeggezin of in een tehuis. De voogd houdt de ouders zoveel mogelijk op de hoogte van het wel en wee van het kind en bepaalt of zij het kind nog mogen zien.

Niet eens met de maatregel? wij.legal staat je graag bij. Wij helpen met het indienen van een verweerschrift en begeleiden ook de zitting bij de rechtbank.