Gezagsregeling

Na een echtscheiding behouden in principe beide ouders het ouderlijk gezag. Wie gaat scheiden, moet afspraken over de kinderen vastleggen in een ouderschapsplan. Dit geldt voor gehuwde, geregistreerde en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Het plan moet worden ondertekend door beide ouders en door een rechter worden bekrachtigd.

Wat komt er allemaal in zo’n plan te staan?

  •  Regeling van de zorg en opvoeding;
  •  Hoe de ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, zoals schoolkeuze;
  •  Kinderalimentatie: ieders aandeel in de kosten van de verzorging en opvoeding;
  •  Of kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan, en zo ja: hoe.

Kinderen groeien op en situaties veranderen. Dus evalueer het ouderschapsplan regelmatig. Zo blijven de regels helder en duidelijk. Wat kun je zelf doen? Neem contact met ons op, en je ontvangt een concept-ouderschapsplan om samen in te vullen. Bij vragen of als je er samen niet uitkomt, helpen wij je uiteraard graag.