Kinderen

Doet het in een echtscheidingsprocedure ertoe wat kinderen zelf willen? Dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen kiezen bij welke ouder zij willen wonen, is een wijdverbreide misvatting. Wat mogen zij dan wel?

Bij een rechtszaak tussen de ouders

In nogal wat gevallen krijgen kinderen een stem, en wordt er naar hen geluisterd door een rechter. Wat overigens niet betekent dat zij zelf mogen beslissen. De rechter roept kinderen van 12 tot en met 18 jaar per brief op:

  • als ouders uit elkaar gaan
  • bij zaken over:
  • ouderlijk gezag
  • omgang
  • ondertoezichtstelling
  • kinderalimentatie (alleen 16- tot 18-jarigen)

Kinderen kunnen aan de rechter zelf vertellen wat zij van de situatie vinden. Zij hoeven niet persé naar de rechtbank te komen en kunnen hun mening ook verwoorden in een brief aan de rechter.  Klik hier om een informatiefilm over het kindgesprek te bekijken.

Eigen rechtsingang kinderen

Gelukkig is er in een echtscheidingsprocedure steeds meer aandacht voor de kinderen. Minderjarige kinderen hoeven niet te wachten op een uitnodiging van de rechter, maar kunnen op eigen initiatief een brief schrijven. Dan voert de rechter een vertrouwelijk gesprek met ze. Er volgt een zitting met de ouders en eventuele hulpverlenende instanties. Daarna zal de rechter een beslissing nemen. De rechtbank zegt heel duidelijk waarover kinderen een beslissing kunnen vragen:

  •   de zorgregeling;
  •   de informatieregeling;
  •   de benoeming van een bijzondere curator;
  •   het hoofdverblijf (alleen als er sprake is van gezamenlijk gezag).

Dus beslist niet over andere zaken.

Er is een jongerenforum voor kinderen van gescheiden ouders: villapinedo.nl

Kijk ook op deze pagina.