Medische fout

U kunt letselschade oplopen door een medische fout. Of een naaste van u kan hierdoor zelfs komen te overlijden. Er kunnen in de gezondheidszorg fouten worden gemaakt. Als de fout toerekenbaar is aan de hulpverlener dan heeft u recht op schadevergoeding.