Mentorschap

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan (18 jaar of ouder). De kantonrechter wijst het mentorschap toe op verzoek van de omgeving rond de hulpbehoevende persoon. De mentor regelt vrijwel alles, behalve de financiële zaken. Als verschillende gezins- of familieleden van mening verschillen over de noodzaak, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Een advocaat is niet verplicht.