Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing

De ontwikkeling van je kind kan in gevaar komen door problemen in het gezin. Om het kind te beschermen kan het onder toezicht worden gesteld of uit huis geplaatst worden. Een gezinsvoogd begeleidt je kind en helpt bij het oplossen van problemen.

Bij een voorlopige ondertoezichtstelling heeft de Raad voor de Kinderbescherming verzocht om een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing, en heeft de raad erop aangedrongen dat dit met spoed gebeurt. Ook in dit geval begeleidt en adviseert wij.legal.