Overige familierecht

Bij een echtscheiding dient u vele beslissingen te nemen. Zo moet u beslissen over welke procedure u wenst te volgen:

Hoe te starten

Indien u en/of uw partner besluit te gaan scheiden heeft u een advocaat nodig. U kunt ervoor kiezen allebei een eigen advocaat in de arm te nemen. Soms moet dat noodgedwongen. U wordt dan ieder door uw eigen advocaat begeleid en geadviseerd, en deze advocaten staan u dan bij in de procedure die gevoerd zal worden bij de rechtbank. De ene partij dient een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in, de ander is de verweerder. Vaak is het mogelijk om in onderling overleg met u en met die advocaten toch tot een onderlinge regeling te komen. Vaak wordt er dan een viergesprek gepland met beide partijen en hun advocaten. Het kan dan zo zijn dat er overeenstemming bereikt wordt. De afspraken die u beiden gemaakt hebt worden vastgelegd in een convenant. Dat convenant wordt dan aan de rechtbank gezonden en de rechtbank neemt de afspraken over. Het voordeel hiervan is dat u niet naar een zitting bij de rechtbank hoeft. Een ander voordeel is dat er vrijwel geen risico is van een procedure in hoger beroep. Komen partijen er niet uit, behartigen wij uw belangen uiteraard

Convenant

Als er overeenstemming wordt bereikt, stelt de advocaat-mediator een echtscheidingsconvenant op. Dit is een overeenkomst waarin de afspraken over de gevolgen van de echtscheiding vastgelegd worden.

Onder andere afspraken over:
partneralimentatie;
kindeafwikkeling van de huwelijkse voorwaarden;
pensioen;
inboedel/auto’s/caravan motoren;
waarde van de eventuele onderneming;
schulden;
erfenissen;
schenkingen.

Ouderschapsplan

Indien er minderjarige kinderen zijn, zijn jullie verplicht op grond van de Wet om een ouderschapsplan te maken. Daarin komen alle afspraken te staan die jullie samen maken over de kinderen, inclusief een regeling over de kinderalimentatie. Ook hier zullen wij een viergesprek voorstellen om in onderling overleg tot afspraken te komen, die in het belang van jullie kinderen zijn. Het kan ook zo zijn dat jullie geen definitieve afspraken kunnen maken over de kinderen. Dan zal de rechter daarover moeten gaan beslissen. Wij staan u dan uiteraard bij.

Rechtbank

Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant door beide echtgenoten, wordt een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Of beide advocaten geven aan de rechter aan dat partijen het eens zijn. Zij zullen dan de rechter vragen de afspraken vast te leggen in een beschikking. U hoeft dan niet naar de rechtbank. Komen partijen er niet uit, dan zal er een zitting komen en zal de rechter knopen doorhakken.

Echtscheidingsbeschikking

De rechtbank zal de echtscheiding uitspreken en de onderling gemaakte afspraken in de beschikking opnemen.Ook kan het zo zijn dat de rechter zelf een beslissing neemt na alle standpunten van de partijen te hebben gelezen en gehoord.

De procedure

Wilt u meer weten over de echtscheidingsprocedure? Klik dan hier.

Dit kunt u alvast doen