Procedure echtscheiding

Hoe loopt eigenlijk zo’n procedure?

Gemeenschappelijk verzoek

De echtscheiding begint met een verzoekschrift van beide partners aan de rechtbank. Bij zo’n gezamenlijk verzoek kan een mediator helpen. Soms zijn er bij de zaak twee advocaten betrokken, een voor elke partner. Zodra er overeenstemming is op alle punten, kan het gemeenschappelijk verzoekschrift worden ingediend.

Eenzijdig verzoek; bij géén overeenstemming

Als beide partners het niet eens kunnen worden, kan er een met hulp van een advocaat een eenzijdig verzoek indienen bij de rechtbank. Dan moet ook de andere partner een eigen advocaat nemen. Een deurwaarder zal het verzoekschrift binnen twee weken ‘betekenen’ (overhandigen) aan de andere partij. Deze heeft zes weken om een verweerschrift in te dienen (met een advocaat). Meer tijd nodig om verweer te voeren? De rechter kan een verzoek om uitstel honoreren. Zodra de rechtbank het verweerschrift ontvangt (en er staat een zelfstandig verzoek in), kan ze nog eens zes weken uitstel geven voor een verweerschrift op het zelfstandig verzoek.

Mondelinge behandeling

Zodra alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, volgt een datum voor de mondelinge behandeling (de zitting). De rechter laat de advocaten aan het woord, en zal ongetwijfeld vragen hebben aan de beide partners. Het is dus van belang op de zitting te verschijnen. Een griffier schrijft alles op wat er wordt gezegd. Tot slot zal de rechter beide partners het woord geven. Dan sluit hij/zij de zitting en vertelt wanneer de beschikking (zijn/haar beslissing) volgt.

Beschikking

Meestal volgt de beschikking vier weken na de mondelinge behandeling. Als het erg druk is bij de rechtbank duurt het langer. In de beschikking lees je hoe de rechter heeft geoordeeld over de vraagstukken waarover je het niet eens kon worden. Je hoeft daarvoor niet opnieuw naar de rechtbank. De advocaat stuurt je de beschikking toe.

Gerechtshof

Niet eens met de beschikking of onderdelen daarvan? Dan kan je advocaat namens jou in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Dan bekijkt het hof de zaak inhoudelijk helemaal opnieuw door de ogen van drie rechters. Er is een hoger beroepschrift nodig en een verweerschrift in hoger beroep, waarna opnieuw een mondelinge behandeling volgt.

Hoge Raad

Evenmin eens met de beschikking in hoger beroep? Dan resteert in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Die kijkt met name of de procedure goed is gevolgd en of de rechters hun beslissing voldoende gemotiveerd hebben.

Wanneer ben ik daadwerkelijk gescheiden?

Om de echtscheiding definitief te maken, moet de afgegeven echtscheidingsbeschikking worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Je advocaat stuurt je een zogenaamde akte van berusting, waarin staat dat je afziet van hoger beroep). Dan laat hij/zij de echtscheiding inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Je bent nu officieel gescheiden.

Voorlopige voorzieningen als de tijd dringt!

Een echtscheidingsprocedure kan lang duren. Zoveel tijd is er niet altijd. Soms is een regeling op korte termijn heel hard nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om alimentatie voor de partner of voor het kind. Soms moet snel duidelijk zijn wie moet de woning verlaten of is er met spoed een omgangsregeling vereist. Dan kan je advocaat een verzoekschrift voorlopige voorzieningen indienen. Dat kan tijdens de echtscheidingsprocedure, maar ook al voordat deze is gestart. Er komt dan snel een mondelinge behandeling waarin de rechter alvast een beslissing neemt die geldt gedurende de hele echtscheidingsprocedure. De advocaten van wij.legal helpen je graag.