Scheiding van tafel en bed

Het huwelijk blijft in stand, maar de financiën en het vermogen van de gehuwde partners worden wél gescheiden… De zogenoemde ‘scheiding van tafel en bed’ komt tegenwoordig niet vaak meer voor. Alles wat bij een ‘gewone’ echtscheiding moet worden geregeld, speelt ook bij een scheiding van tafel en bed. De partners kunnen pas definitief scheiden na tenminste drie jaar. Deze termijn geldt niet als beiden het eens zijn dat ontbinding van het huwelijk het beste is; dan volstaat een gemeenschappelijk verzoekschrift.

Waarom een scheiding van tafel en bed soms de voorkeur heeft boven een echtscheiding? Dit kan bijvoorbeeld om een religieuze reden zo zijn. Ook is een scheiding van tafel en bed veel eenvoudiger ongedaan te maken dan een ‘gewone’ scheiding; een verzoening van de echtgenoten volstaat.