Shockschade

Een ernstig ongeval kan ook een shock teweeg brengen bij anderen dan het slachtoffer zelf.  Shockschade is de schade die een naaste lijdt door een traumatische gebeurtenis. De schade kan naast smartengeld ook bestaan uit verlies arbeidsvermogen [ zgn. loonschade] omdat iemand door de psychische klachten niet meer kan werken.