Smartengeld

Smartengeld oftewel immateriële schade wordt verstrekt voor het geleden leed. Zowel voor fysieke pijn als psychische klachten. Er wordt ook gesproken over gemis aan levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van diverse factoren, zoals aard en ernst van het letsel, ziekenhuis opname,  toekomstige  klachten, blijvende beperkingen etc.