Verhuizen met minderjarige kinderen

Met wie van de twee gaan de kinderen mee?

Als tijdens of na de echtscheiding een van de ouders samen met minderjarige kinderen wil verhuizen, is toestemming nodig van de andere ouder. Ontvang je geen toestemming of wil je geen toestemming geven? Als je de kwestie voorlegt aan de rechter, zal deze jullie belangen afwegen, en het belang van de kinderen vooropstellen. Daarbij telt vooral de mogelijkheid van contact tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder.

Hetzelfde laken een pak bij verhuizingen met minderjarige kinderen als een samenleving eindigt of een geregistreerd partnerschap. Verhuizen zónder toestemming van de andere ouder? Niet doen. De rechter kan zelfs terug-verhuizing verplichten als de toestemming van de andere ouder ontbreekt. Het alternatief: schakel de hulp in van de rechter en vraag om vervangende toestemming. wij.legal kan je helpen.

Waarop let een rechter als hij (vervangende) toestemming verleent:

  •  Hoe noodzakelijk is het om te verhuizen?
  •  Is de verhuizing goed doordacht en voorbereid?
  •  Hoe verloopt de communicatie tussen de ouders?
  •  Hoe is de zorg over het kind/de kinderen verdeeld, en kan dat zo blijven na de verhuizing?
  •  Kunnen de gevolgen van de verhuizing voor de andere ouder worden verzacht en/of gecompenseerd en zo ja, hoe?
  •  Hoe oud zijn de kinderen en wat vinden zij?
  •  Hoezeer zijn de kinderen geworteld in de omgeving waar zij nu wonen?
  •  Worden eventuele extra kosten voor de zorg/contactregeling gecompenseerd?

Conclusie: ga bij een voorgenomen verhuizing als ouders in gesprek en luister goed naar elkaars argumenten. Weeg alle omstandigheden mee en schenk aandacht aan zaken waarnaar een rechter ook zou kijken (zie de vragen hierboven). Voorkom verrassingen en overleg tijdig. Mediation kan een goed hulpmiddel zijn.