Goed nieuws op mediationgebied vanaf 1 maart 2023!

20 Jan 2023

Als u in een (echtscheidings)procedure bent verwikkeld en u krijgt een aanbod van mediation kan dat vanaf 1 maart 2023 voor minder geld dan normaal het geval zou zijn.

De eerste 2,5 uren zijn namelijk gratis. Dus ook als u op betalende basis procedeert.

De rechtspraak stimuleert hiermee het serieuzer onderzoeken van mediation als alternatief in lopende geschillen.

Als geen ander weet wij.legal hoe mediation een blijvende oplossing kan bieden die rust brengt voor alle partijen, zodat je weer zorgeloos door kan met je leven.

Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot er een gerechtelijke procedure loopt. Als beide partijen bereid zijn om tot een overeenstemming te komen, kan mediation een passende oplossing zijn.

Geïnteresseerd? Doe de test.