Heb je recht op alimentatie als je niet meer samenwoont?

08 Jul 2022

Er zijn Kamervragen gesteld of er iets gedaan kan worden aan het negatieve financiële aspect dat partijen, die enkel hebben samengewoond, na beëindiging van de samenleving hebben.

Mensen die getrouwd zijn hebben vaak goed geregeld of zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn of op huwelijksvoorwaarden. Daarbij komt dat de een vaak recht heeft op alimentatie.

Dat is anders als je ongehuwd gaat samenwonen.

Er kan een samenlevingsovereenkomst worden opgesteld voor het huwelijksvermogensregime, maar er bestaat geen recht op partneralimentatie. Uiteraard bestaat wel een recht op kinderalimentatie.

De ex-samenwoner komt er dus bekaaid van af. Vaak hoor ik als men uit elkaar gaat, dat dit ook een bewuste keuze is geweest om onafhankelijk van elkaar te blijven. Helaas zijn er ook stellen die vooraf niet goed hebben nagedacht wat de financiële consequenties zijn bij het uiteengaan na beëindiging samenwonen.

Er is nu aandacht voor in de politiek. Er zijn Kamervragen gesteld of het toch nodig is dat er een billijkheidsvergoeding kan worden toegekend. Na de vakantie gaan de Kamervragen behandeld worden en mogen we een reactie verwachten. Lees hier voor meer informatie.

Voorlopig geldt echter nog: geen recht op alimentatie.

Tip: bedenk goed hoe je het financieel wil regelen als je gaat samenwonen, ook als je nog met je hoofd stapelverliefd in de wolken loopt!

Liedeke Floris