Het kindgesprek: het horen van de kinderen door de rechter.

01 Oct 2021

Nog steeds kom ik in mijn praktijk tegen dat cliënten in een echtscheidingsprocedure denken dat de kinderen zelf mogen kiezen waar ze willen wonen indien ze 12 jaar of ouder zijn.
Het is echter niet zo dat de rechter automatisch de mening van het kind volgt. Dit is een veel gehoord misverstand!
De rechter zal de mening van het kind meenemen in de beslissing, maar het is zeker niet zo dat de mening van het kind doorslaggevend is en dus wordt gevolgd.

Hoe zo’n kindgesprek verloopt blijkt onder andere uit de video van de Rijksoverheid. Middels deze video kunnen ouders en kinderen zich goed voorbereiden op een kindgesprek bij de rechter.

In een procedure tot echtscheiding is de rechter volgens de Wet verplicht om kinderen van 12 jaar en ouder te horen. Het kind krijgt een brief thuisgestuurd van de rechtbank en wordt uitgenodigd voor een gesprek. De brief wordt gezonden naar het adres van het kind volgens de basisadministratie. Meestal is dat het adres van de echtelijke woning waar vaak al de andere ouder uit vertrokken is. Die andere ouder weet dan van niets. Het is dus van belang dat men bewust is van het feit dat de kinderen ouder dan 12 jaar een brief krijgen van de rechter. De ouders zouden dat ook feitelijk samen moeten bespreken met het kind en het kind samen voorbereiden. Maar in een echtscheidingsprocedure is dat zeker geen vanzelfsprekendheid.
De video geeft duidelijkheid en indien de ouders weten dat er een brief van de rechtbank wordt verzonden aan de minderjarige kunnen ze samen of ieder apart deze kwestie met het kind bespreken.

Een kind hoeft niet te komen en kan ook een brief schrijven aan de rechter. Een kind kan er ook voor kiezen om helemaal niet te reageren.

Hebt u vragen over het kindgesprek dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen.
Uiteraard kunt u ook met alle vragen rondom de gevolgen van de echtscheiding bij ons terecht.