Hoger salaris per januari 2024, nieuwe alimentatieberekening?

19 Jan 2024

In mijn praktijk komt het voor dat mensen de vastgestelde of overeengekomen partneralimentatie of de kinderalimentatie willen wijzigen. Soms wil men dat zelfs meerdere malen.

In januari 2024 gaat vrijwel iedereen er financieel op vooruit, vanwege de indexering van de lonen. Kan dit een reden zijn om de alimentatie te wijzigen?

Ja dat kan. Maar let op!

Niet elke wijziging van omstandigheden geeft een reden om de alimentatie te wijzigen. Wel moet er sprake zijn van een relevante wijziging van omstandigheden. Alleen die wijzigingen waardoor het aanvankelijk vastgestelde of overeengekomen bedrag niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven, zijn van belang.

Welke wijzigingen rechtens relevant zijn, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Het enkele feit dat de alimentatie met 1 januari 2024 met een percentage van 6,2% wordt verhoogd en je salaris maar met 3% zal onvoldoende zijn om een wijziging voor elkaar te krijgen.

Maar als je al jaren alimentatie betaalt en de wettelijke indexering zorgt ervoor dat je-  conform de wettelijke maatstaven-  teveel betaalt, kan dat weer wel een wijziging van de alimentatie tot gevolg hebben.

Ook in geval van meer verdienen van de ex-partner, zowel als alimentatiegerechtigde als alimentatieplichtige, kan er sprake zijn van een relevante wijziging van omstandigheden, zowel bij kinderalimentatie als bij partneralimentatie.

Als in het convenant een niet-wijzigingsbeding is opgenomen, zal wijziging vaak niet mogelijk zijn.

Fact alimentatie 1

Bewust afwijken van de wettelijke maatstaven

Ook als in het convenant bewust is afgeweken van de wettelijke maatstaven, zal een wijziging meestal afgewezen worden.

Het is van belang om goed in kaart te brengen wat er is afgesproken in het echtscheidingsconvenant, voordat er een wijziging wordt gevraagd.

Wellicht lukt het om in onderling overleg of in mediation de alimentatie te wijzigen. Lukt dat niet, dan zal er een eenzijdig verzoekschrift moeten worden ingediend bij de rechtbank.

Liedeke Floris
Liedeke Floris