Kan een echtscheidingsconvenant nog aangepast worden nadat het getekend is?

13 May 2022

Dit is een vraag die ik vaak krijg, nadat een convenant is ondertekend en zelfs bekrachtigd is door de rechtbank. Dit omdat mensen soms achteraf spijt hebben van wat er is afgesproken.

In het convenant staat vaak dat afspraken niet kunnen worden ontbonden. Dat maakt het lastig om onder die afspraken uit te komen. Als de ex-partner de afspraken niet nakomt, kan de andere partner eisen dat de afspraken worden nagekomen.

Kan een convenant worden aangepast?

Het antwoord is ja, maar ook nee. Het kan soms wel en soms niet.

Het kan eenvoudig:

Wanneer beide partners het samen eens zijn over de wijziging. In dat geval maken ex-partners een aanvullende overeenkomst, waarin staat dat de afspraken uit het convenant vervangen worden door andere afspraken.

Lastiger is het als ex-partners het niet eens zijn over een wijziging. In dat geval kan er alleen een wijziging plaatsvinden als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Een rechter kan dan bepalen dat de afspraken door veranderde omstandigheden niet meer redelijk zijn.

Ook kan het als er een relevante wijziging van omstandigheden is, die rechtvaardigt dat de eerdere afspraken worden gewijzigd. Dit kan soms zo zijn bij de vastgelegde alimentatie, omdat bijvoorbeeld het bedrag niet langer redelijk is. De wijziging moet dan wel een relevante wijziging zijn, die rechtvaardigt dat de eerdere afspraak komt te vervallen.

Liedeke Floris