Nieuwe wet dubbele achternaam kinderen is op 21 maart 2023 aangenomen!

31 Mar 2023

Goed nieuws!

Kinderen kunnen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders krijgen. De ouders hebben zelf de keuze.

Achtergrond van de wet is dat met twee achternamen de verbondenheid van het kind met allebei de ouders tot uitdrukking kan komen. Ouders kunnen een dubbele achternaam geven aan het oudste kind in het gezin. Die keuze geldt dan ook voor de eventuele volgende kinderen.

Ook nog goed nieuws voor de kinderen die op of na 1 januari 2016 geboren zijn. Voor die ouders gaat de overgangswet in per 1 januari 2024.

Ouders van die kinderen hebben heel 2024 de tijd om de achternaam voor deze kinderen alsnog te kunnen aanpassen naar de dubbele achternaam.

De dubbele achternaam schrijf je overigens zonder koppelteken.

Ik ben benieuwd hoeveel mensen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken? Dat gaan we zien in de toekomst.

Lees hier het artikel van de Rijksoverheid.