Onderhoudsplichtige stiefouders betalen indirect ook kinderalimentatie

31 Aug 2020
Wist u dat?

Bij het vaststellen van een kinderalimentatie  zullen ook de financiële gegevens van de onderhoudsplichtige stiefouder moeten worden overgelegd.

Indien dat niet wordt gedaan, staat er de sanctie op dat er alleen de minimale kinderalimentatie van € 25,= per kind wordt vastgesteld.

Zo besliste het Gerechtshof in een onlangs afgegeven beschikking: GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN 04-08-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:6162:

De vrouw heeft – ondanks de uitdrukkelijke opdracht van het hof en ondanks haar kennis van de mogelijke gevolgen van dit nalaten – geen enkele informatie overgelegd over haar inkomen en over het inkomen van de stiefvader.

Nu de financiële gegevens van de vrouw en de stiefvader ontbreken en de vrouw weigerachtig is om deze gegevens te overleggen, zal het hof bij het bepalen van de bijdrage van de man in de kosten voor verzorging en opvoeding van [kind 1] en [kind 2] aansluiten bij de minimale bijdrage zoals opgenomen in het rapport alimentatienormen van de Expertgroep Alimentatienormen, te weten € 25,- per kind per maand of in deze zaak € 50,- in totaal per maand. Nu het hof bij gebrek aan kennis over het inkomen van de vrouw en van de stiefvader niet in staat is te berekenen of te schatten wat hun draagkracht is, is het hof evenmin in staat vast te stellen dat de man een groter gedeelte van zijn draagkracht dan deze minimale bijdrage dient aan te wenden als kinderalimentatie voor [kind 1] en [kind 2].