Ouders zijn te houden aan afspraken omtrent kinderrekening!

16 Sep 2022

Stel: de ene ouder houdt zich niet aan de afspraken met betrekking tot de kinderrekening? Kan je dan iets doen ?

Meestal wordt er een kinderalimentatie afgesproken die in een ouderschapsplan en in een beschikking bij de rechtbank wordt vastgelegd. Dan kan de deurwaarder gemakkelijk tot betekening en executie van de beschikking overgaan. Zo kan de kinderalimentatie dan relatief eenvoudig worden binnengehaald. Dit kan ook door het LBIO.

Steeds vaker komt het voor dat mensen afspreken dat er een kinderrekening wordt geopend. Bepaald wordt dan wie welke bedragen op een kinderrekening zal storten waarvan dan de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen worden voldaan. Als dit is opgenomen in een ouderschapsplan welke integraal is opgenomen in een beschikking van de rechtbank, leek dit niet door de deurwaarder geïnd te kunnen worden. Dit leverde in de praktijk problemen op.

Dat is nu anders!

In een niet gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de rechter bepaald dat een deurwaarder wel de executie ten laste van de niet betalende partij mag voortzetten als er geen bedragen op de kinderrekening worden betaald en deze integraal is opgenomen in een ouderschapsplan en beschikking.

Met andere woorden: Ook als een van beiden het bedrag dat is afgesproken te betalen op de kindrekening niet voldoet, kan tot executie worden overgegaan (mits het bedrag uiteraard in een ouderschapsplan en integraal in de beschikking is opgenomen).

Een grote vooruitgang voor de praktijk!