Overweeg de afkoop van de partneralimentatieverplichting. Zo kunt u wellicht in de echtelijke woning blijven wonen!

16 Nov 2020

 

Wist u dat

Indien u voor uw ex-partner of ex-echtgenoot partneralimentatie betaalt, u deze betalingen kunt aftrekken tegen een tarief van maximaal 46%.

 

Voordeel voor de alimentatiebetaler

Er zijn thans tariefsverlagingen aangekondigd voor de komende jaren. Indien u derhalve nu uw alimentatieverplichting kunt afkopen dan voorkomt u door de aftrekbeperkingen dat u netto meer alimentatie gaat betalen in de komende jaren.

U dient dit uiteraard tezamen met uw partner overeen te komen.

 

Gevolgen voor de alimentatieontvanger

De afkoop kan voor de alimentatieontvanger betekenen dat deze wellicht meer belasting over de alimentatie betaalt die zij aan afkoop ontvangt dan dat zij zou moeten betalen indien zij elke maand de alimentatie ontvangt.

Voor de afkoopsom kan de ontvanger echter bijvoorbeeld een lijfrente kopen, althans een lijfrentepolis afsluiten en het bedrag daarop storten. De uitkeringen kunnen dan bijvoorbeeld maandelijks gestort worden. Dan wordt er ook maandelijks belasting ingehouden. Gezien de tariefsverlagingen worden de periodieke uitkeringen dan ook geleidelijk belast.

 

Let op

De afkoop van alimentatie kan ook gevolgen hebben voor de verschuldigde premie zorgverzekeringswet en voor eventuele toeslagen. Laat u dus goed adviseren en wij kunnen u daar uiteraard bij helpen.

 

Houden van de woning door afkoop partneralimentatie

Heel vaak komt het voor dat een van partijen in de voormalig echtelijke woning wil blijven wonen, met name in het belang van de kinderen. Deze wens komt in onze praktijk heel vaak naar voren.

Uiteraard proberen wij dan een oplossing te zoeken en te bezien of dat mogelijk is.

Maar vaak is het niet mogelijk om de andere partner uit te kopen en om het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek te regelen.

Door een afkoop van de partneralimentatie is het mogelijk om de overwaarde te financieren.

Er moet dan wel een verplichting zijn om partneralimentatie te voldoen en degene die in de woning wil blijven wonen moet natuurlijk de woonlasten kunnen blijven voldoen.

Waar het kort op neer komt is dat de afkoopsom partneralimentatie bij de ontvanger is belast en ook de overwaarde die wordt toebedeeld als afkoop partneralimentatie. Dus degene die de afkoopsom betaalt krijgt een aftrekpost voor de inkomstenbelasting en wel als persoonsgebonden aftrek.

Belangrijk is dat partijen fiscaal partners blijven over dat jaar waarin hiervoor gekozen wordt.

 

Conclusie

Er zijn heel veel mogelijkheden voor beide partijen indien zij graag willen dat de echtelijke woning aan een van hen wordt toebedeeld. Er kan dus meer dan men in eerste instantie zou denken.

Wij begeleiden u daar uiteraard graag bij.