Partneralimentatie per 1 januari 2020

03 Feb 2020

De partneralimentatie is van 12 naar 5 jaren gegaan met als ingangsdatum 1 januari 2020. Het geldt niet voor echtscheidingen die vóór 1 januari 2020 zijn gestart.

Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. Met deze wet wordt bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren (. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

Er bestaat nu een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Ook worden de alimentatieberekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, door de rechtbank aan de beschikking gehecht.

 

Liedeke Floris