Pilot Rechtbank Oost-Brabant: procedure gezamenlijke toegang ouders!

14 Jun 2021

Het doel van deze pilot is om snel duidelijkheid te krijgen over geschillen en om de schade voor de kinderen te beperken. Ondanks dat de ouders uit elkaar gaan dienen zij in het belang van de kinderen te blijven samenwerken. De rechter gaat met de partijen en de advocaten actief op zoek naar een oplossing en er worden afspraken gemaakt.

Indien partijen het over geschilpunten niet eens kunnen worden, neemt de rechter een beslissing. Deze procedure gaat sneller dan een normale rechtszaak en dus krijgen partijen sneller duidelijkheid.

 

Hoe werkt deze procedure?

De beide ouders kunnen samen één advocaat benaderen of ieder een eigen advocaat.

Vervolgens vullen de ouders samen het deelnameformulier in. Hierop wordt dan aangegeven waar de ouders overeenstemming over hebben en wat nog de geschilpunten zijn.

Het deelnameformulier wordt naar de rechtbank gezonden en deze bepaalt of de zaak geschikt is voor een deelname aan de pilot.

Is de zaak geschikt dan ontvangen alle partijen een uitnodiging voor een gesprek bij de rechter. Hierbij is dan ook de advocaat of de advocaten aanwezig.

Partijen zitten dan niet tegenover elkaar maar naast elkaar en proberen in het gesprek met de rechter de geschilpunten te bespreken en tot een oplossing te komen.

 

Wat is de rol van de kinderen?

Indien de kinderen 12 jaar of ouder zijn, krijgen zij ook een uitnodiging voor een gesprek met de rechter. De kinderen mogen iemand meenemen die hen bij dat gesprek steunt. Dit dient iemand te zijn die neutraal staat ten opzichte van de ouders, bijvoorbeeld een kindbehartiger.

 

Welke onderwerpen kunnen in het gesprek met de ouders aan de orde komen?

  • Bij welke ouder wordt het kind ingeschreven?
  • Hoe wordt de omgangsregeling/zorgregeling ingevuld?
  • Hoe informeren de ouders elkaar over de kinderen en wanneer dienen zij elkaar te informeren?
  • De vaststelling van de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie.
  • Hoe worden de spullen verdeeld?
  • Wat gaat er met de echtelijke woning gebeuren? Wie blijft er wonen? Wordt deze verkocht? Wie blijft huren?

Zijn er een of meer geschilpunten over een van deze onderwerpen, dan kan men deelnemen aan de pilot.

 

Voorwaarden

Echter er zijn nog een aantal voorwaarden waaraan de ouders dienen te voldoen:

  • In het belang van de kinderen worden beslissingen genomen;
  • U wilt overleggen en ook bent u bereid om afspraken te maken over de geschilpunten;
  • Omdat u deelneemt aan een pilot, dient u aan het begin van het gesprek vragenformulieren in te vullen en een evaluatieformulier. Ook de kinderen wordt verzocht aan te geven hoe zij de pilot hebben ervaren. Uiteraard zijn de antwoorden anoniem.

Mocht u voor deze pilot in aanmerking willen komen, neem dan gerust contact op.

Wij nemen dan alles met u door en indien u van de rechtbank bericht krijgt dat u aan de pilot kunt deelnemen, dan staan wij u uiteraard graag bij.