Psychische mishandeling tijdens en na het huwelijk kan leiden tot nul alimentatieverplichting

29 Mar 2024

Dit bepaalde onlangs de Rechtbank Midden-Nederland 13-03-2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1692.


Wat was het geval:

De vrouw betaalde partneralimentatie aan de man na een echtscheiding in 2019. Zij is door de man tijdens en na het huwelijk psychisch geweld aangedaan. Ten tijde van de echtscheidingsprocedure in 2019 kon zij dat niet bewijzen.

Nu enkele jaren later heeft de vrouw een verzoekschrift tot nihilstelling van de alimentatie gevraagd omdat zij nog steeds moeite heeft met de man en is zij zelfs nog een keer mishandeld door de man. Hoewel de man alles ontkent kan de vrouw het toch voldoende aannemelijk maken. De man zelf had bewijzen aangeleverd van zijn moeizame jeugd, zijn alcoholverslavingen en diverse persoonlijkheidsstoornissen. De vrouw heeft in dit geval voldoende aangetoond dat zij nog steeds last heeft van de gebeurtenissen in het verleden en dat zij, doordat zij maandelijks alimentatie aan de man moest voldoen, psychisch steeds met de man geconfronteerd wordt. De rechtbank is van oordeel dat de vrouw voldoende heeft uitgelegd wat het met haar doet dat zij nog jaren vastzit aan een substantiële maandelijkse betaling aan de man. Het voelt voor haar wrang dat de man, die hoog opgeleid is, voor het huwelijk al vele jaren in de bijstand zat en dat de partneralimentatie die zij betaalt netto ongeveer gelijk is aan de bijstandsnorm.

WIJlegal alimentatie2

Daarbij vindt de rechtbank het relevant dat de man naar het oordeel van de rechtbank ook in het hier en nu, een aantal jaren na de echtscheiding, weinig blijk geeft van inzicht in de impact van zijn gedrag op de vrouw. Hoewel de rechtbank begrip heeft voor het verdriet dat hij heeft gehad en wellicht nog steeds heeft, benadrukt hij toch vooral hoe schadelijk de echtscheiding is geweest voor zijn kwetsbare psychische gesteldheid, en hoe moeilijk dat voor hem is. De rechtbank vindt het tekenend dat de man tijdens de zitting ogenschijnlijk nonchalant was over het feit dat een aantal van de Facebook-posts die voor de vrouw krenkend zijn, nog steeds niet zijn verwijderd. Daarmee geeft de man geen blijk van enige inleving in wat zijn gedrag met de vrouw heeft gedaan, laat staan erkenning daarvan.

De rechtbank acht het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om van de gewezen echtgenoot (vrouw) nog langer een bijdrage in het levensonderhoud te verlangen.

Een uitzonderlijke uitspraak, waarbij, hoewel niet vernoemd, wellicht ook meegespeeld heeft dat de regeling van de partneralimentatie per 1 januari 2020 is gewijzigd, zodanig dat de duur van de partneralimentatie in plaats van 12 jaar in de meeste gevallen nog maar 5 jaren duurt.

Liedeke Floris
Liedeke Floris