Reminder wettelijke indexering alimentatie!

21 Jan 2021

De maand januari is al bijna om en inmiddels heb ik vele vragen ontvangen over de wettelijke indexering en de (niet)betaling ervan. Reden om weer even de aandacht hierop te vestigen.

In mijn stukje van 19 oktober 2020 (lees hier) heb ik al aangegeven dat de wettelijke indexering over 2021 3% bedraagt.

Deze wettelijke indexering is wettelijk verplicht, tenzij contractueel uitgesloten. De alimentatieplichtige krijgt hiervan geen automatisch bericht. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit in de gaten te houden. Voor de alimentatieplichtige geldt dat deze goed moet onthouden dat de alimentatie indexeert per 1 januari van elk jaar. De alimentatiegerechtigde doet er goed aan de ex-partner even een reminder te sturen.

Mocht daar niet op gereageerd worden, dan kunnen wij dat ook voor u doen. Wij kunnen u ook begeleiden bij het inningstraject. De voorkeur heeft echter het regelen in onderling overleg.