Telt de mening van kinderen in een echtscheidingszaak?

27 Oct 2023

Nog steeds wordt er gedacht dat kinderen zodra ze 12 jaar oud zijn mogen kiezen waar zij willen wonen, of bij vader of bij moeder. Dat is niet zo. Wat mogen kinderen dan wel?

Bij de rechtszaak tussen de ouders:

Als ouders uit elkaar gaan of er loopt een zaak over ouderlijk gezag of omgang of een ondertoezichtstelling, dan roept de rechter kinderen van 12 tot en met 18 jaar per brief op. Zij kunnen aan de rechter zelf vertellen wat zij van de situatie vinden. Zij mogen dus hun verhaal doen en kunnen niet zelf beslissen. Zij hoeven niet persé te komen en kunnen ook een brief aan de rechter schrijven. Daarin kunnen ze aangeven wat ze van de situatie vinden.

Gaat de procedure bij de rechtbank over kinderalimentatie dan krijgen kinderen tussen 16 jaar en 18 jaar een uitnodiging van de rechter om aan te geven wat zij van de situatie vinden. Dit kan ook in een gesprek of door het schrijven van een brief.

Eigen rechtsingang:

Daarnaast hebben minderjarige kinderen ook een eigen rechtsingang bij de rechter. De kinderen kunnen de rechter een brief schrijven en vragen om een beslissing te nemen over de invulling van de zorgregeling, informatieregeling, de benoeming van een bijzondere curator en het bepalen van het hoofdverblijf van hen in geval beide ouders het gezamenlijk gezag hebben over de kinderen.

De rechter zal na ontvangst van de brief van de kinderen, hen oproepen en dan een gesprek met hen hebben. Daarna zal er een zitting worden bepaald en dan worden de ouders opgeroepen en eventueel ook betrokken hulpverlenende instanties.

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de kinderen in een echtscheidingsprocedure.

Heeft u kinderen in een echtscheidingssituatie. Bij www.villapinedo.nl kunnen kinderen een luisterend oor vinden, zonder dat daar een van de ouders zich daarmee bezig houdt.

Liedeke Floris
Liedeke Floris