Vaccineren van kinderen: ja of nee?

24 Feb 2023

In het kader van het rijksvaccinatieprogramma worden vaccinaties aangeboden om kinderen te beschermen tegen ernstige infectieziekten zoals kinkhoest en tetanus. Deelname is vrijwillig. Een arts heeft voor deelname toestemming van de ouders nodig. Maar wat als uw ex-partner geen toestemming wil verlenen? In dit artikel wordt ingegaan op het antwoord.

Voor het antwoord op de vraag is relevant wat de leeftijd van het kind is. 

16 jaar of 17 jaar

In het rijksvaccinatieprogramma zitten geen vaccinaties voor kinderen van 16 of 17 jaar. Het is wel mogelijk dat uw kind een COVID-19 vaccinatie wil of een vaccinatie nodig heeft voor een reis. Een kind van 16 of 17 jaar mag dan zelf beslissen over de vaccinatie. Hiervoor is geen toestemming of verklaring van de ouders nodig.

Tussen de 12 en 15 jaar

Voor een behandeling van een kind van 12, 13, 14 of 15 jaar is toestemming van het kind en de ouder(s) nodig. De wet geeft aan dat een kind toch behandeld kan worden indien de behandeling nodig is om ernstig nadeel voor het kind te voorkomen. Echter zal bij een vaccinatie niet vaak sprake van een dusdanige medische noodsituatie zijn. Een andere mogelijkheid is wanneer uw kind de behandeling weloverwogen zelf blijft wensen, ondanks dat een van de gezagdrager(s) weigert.

Jonger dan 12 jaar

Indien het kind jonger dan twaalf is, is toestemming nodig van de gezagdrager(s) van het kind. Indien uw kind wel gevaccineerd wil worden, biedt dit gezien de jonge leeftijd van het kind geen uitweg om de weigering van uw ex-partner te negeren.

Een arts kan een beroep doen op het goed hulpverlenerschap indien hij het medisch onverantwoord zou vinden om de behandeling uit te stellen. Zoals hierboven al aangegeven, zal dit voor de vaccinatie niet snel van toepassing zijn.

U kan nog via de kinderrechter vervangende toestemming vragen voor de vaccinatie van uw kind. Uit rechtspraak blijkt dat kinderrechters deze vervangende toestemming vrijwel altijd zullen toekennen, omdat zij deelname aan het rijksvaccinatieprogramma in het belang van het kind achten. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.  

Een andere optie is mediation. Met behulp van een onafhankelijke mediator kan geprobeerd worden overeenstemming te bereiken met uw ex-partner.

Conclusie

Indien uw kind jonger dan 16 is zal vaak de toestemming van beide gezagdrager(s) nodig zijn. Hier zijn uitzonderingen op. Twijfelt u over wat u het beste kunt doen? Neem dan gerust contact op met Liedeke Floris voor advies.