Veelgestelde vragen in tijden van corona

05 Oct 2020

Kan ik de kinderen weghouden bij opa en oma?

Gezien het advies van de regering en het RIVM is het verstandig om dat contact te beperken. Denk wel aan andere opties, zoals skypen met opa en oma en een tekening sturen. 1,5 meter afstand bewaren en handen wassen blijft noodzakelijk.

Kan ik de kinderen weghouden van de andere ouder uit angst voor Corona?

Nee, uw kinderen hebben recht op de tussen u beiden afgesproken zorg- en contact regeling met hun vader of moeder.

Wel is het goed om flexibel met deze regeling om te gaan en goed te overleggen hoe en welke regeling in deze uitzonderlijke situatie het meest gewenst is. Let daarbij op de gezondheid van de ouders en de kinderen. Dit vraagt veel van de communicatie tussen de ouders.

Kan ik nu contact opnemen voor een advies over echtscheiding?

Ja, ons kantoor is gewoon bereikbaar. Indien u een bespreking wilt kan dat face to face, mits u geen klachten heeft en de maatregelen zoals 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Indien noodzakelijk kan de bespreking ook via beeldverbinding plaatsvinden. Neem dus gerust vrijblijvend contact op bij vragen.

Kan ik stoppen met alimentatie betalen als ik meer voor het kind/de kinderen zorg?

Nee, dat kan niet. Als u uw kind meer opvangt dan anders, bijvoorbeeld omdat de andere ouder in de zorg werkt, kunt u daarover samen nieuwe afspraken maken. Dit zullen dan tijdelijke afspraken zijn.

Komt u er niet uit? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Kan mijn echtscheiding doorgaan nu de rechtbanken nog weinig fysieke zittingen doen?

Ja, dat kan. De zittingen komen langzaam weer op gang. Met name in urgente zaken is het mogelijk om een zitting aan te vragen bij de rechtbank. Dan zal – in overleg met de rechtbank – bekeken worden of er toch een zitting plaats zal vinden. Wij adviseren u daar graag in. De schriftelijke voortgang gaat wel door. Overleg tussen advocaat en cliënt kan uiteraard doorgaan. Als beide partijen een advocaat hebben, kunnen de onderhandelingen over de echtscheiding ook doorgaan.

Mediation en Corona?

Face to face besprekingen zijn weer mogelijk. Het is van belang met beide partijen en de mediator aan tafel te gaan om de tussen partijen spelende kwesties samen op te lossen. Ook kunnen – mits dit gezamenlijk gebeurt – alle financiële gegevens ed. aan de mediator gestuurd worden, zodat die de zaak al kan voorbereiden. In overleg zal er over de voortgang gesproken worden. Indien noodzakelijk kan de bespreking ook online plaatsvinden. Voor het eerste gesprek is de voorkeur echter face to face.

Mijn omzet als ondernemer daalt snel. Kan ik stoppen met het betalen van kinder- en/of partneralimentatie?

Ook hier geldt dat de tussen u beiden gemaakte afspraken blijven gelden. Alleen als er een afspraak gemaakt kan worden tussen beide partijen kan van de afspraken afgeweken worden.

Heeft de rechtbank in uw zaak ooit een beschikking afgegeven ? Die blijft gelden totdat er een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie is ingediend bij de rechtbank.

Er moet dan wel sprake zijn van een relevante wijziging van omstandigheden. Of het Coronavirus een zodanige wijziging van omstandigheden is dat de alimentatie direct wijzigt zal per geval moeten worden bekeken.

Onlangs is er een voorlopige voorziening geweest waarbij het Gerechtshof Den Haag heeft beslist dat voorlopig aannemelijk is dat er geen dividend zal kunnen worden uitgekeerd door omzetdaling als gevolg van coronacrisis. Daarbij werd rekening gehouden met toepassing van de uitkeringstest op grond van art. 2:216 lid 2 BW. De bestuurder dient bij weging van vennootschappelijk belang rekening te houden met belangen van derden, waaronder crediteuren. In dit geval werd de partneralimentatie voorlopig lager vastgesteld. Lees hier de uitspraak.

Let wel: indien er een verzoekschrift wordt ingediend, duurt het even voordat de rechtbank een beslissing neemt.

Minder omgang, minder betalen?

Als de kinderen vanwege het coronavirus minder naar de andere ouder gaan, krijg ik dan meer alimentatie?

In principe niet, tenzij je het samen afspreekt. De meeste kosten voor de kinderen gaan natuurlijk gewoon door. Overleg is hierbij erg belangrijk.