Vergeet niet te verrekenen!

29 Jan 2021

In het afgelopen jaar heb ik een aantal cliënten mogen adviseren en ook heb ik moeten procederen over het verrekenbeding.

Voor met name de accountants heb ik een blog geschreven. Hierin staat waar op gelet moet worden als er aan het einde van het jaar een afrekening gemaakt moet worden en er een verrekenbeding is opgenomen in de huwelijksvoorwaarden van hun cliënten.

In de praktijk blijkt dat veel mensen niet weten wat zij eigenlijk in de huwelijksvoorwaarden hebben opgenomen. En bij een echtscheiding worden zij geconfronteerd met een verrekenbeding welke zij nimmer hebben uitgevoerd.

Ook kom ik regelmatig cliënten tegen die niet eens weten of zij huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt. Als zij die huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt, zijn zij vóór het sluiten van het huwelijk bij een notaris geweest. Wanneer ik dat vraag gaat er wel een lampje branden.

Een verrekenbeding houdt in dat echtelieden aan het einde van het jaar bij elkaar moeten gaan zitten en uitrekenen wat van ieders inkomen is overgebleven na betaling van de kosten.

Hetgeen is overgebleven, moet dan tussen de echtelieden worden verrekend.

In de praktijk blijkt dus dat partijen heel vaak niet hebben verrekend “onder de kerstboom”.

Óf zij weten dat zij moeten verrekenen maar vergeten het bewust of onbewust, óf zij vinden het een lastig onderwerp aan het einde van het jaar.

Uiteraard hoeft er niet meteen onder de kerstboom te worden verrekend, maar in januari van het volgende jaar moet er wel worden begonnen. Een simpele weergave van het feit dat er is verrekend zonder een specificatie maakt dat er dus niet is verrekend. Zie mijn artikel hierover.

Belang van verrekenen aan het einde van het jaar.

Als er niet wordt verrekend en de relatie eindigt dan wordt het vaak heel erg moeilijk om de rekensom nog te maken. De communicatie tussen partijen is vaak slecht en de verhoudingen verhard. Ook is het vaak heel moeilijk om de overgespaarde inkomsten uit te zoeken.

De Wet geeft aan dat als er niet is verrekend, de waarde van het hele vermogen moet worden verrekend, het bewijsvermoeden. Dit maakt een procedure heel ingewikkeld. Als er een onderneming aan de zijde van een van de partners is, worden vaak deskundigen ingeschakeld en zal uiteindelijk de rechter de knoop door moeten hakken. Dat was allemaal niet nodig als er wel jaarlijks verrekend was.

Tip

Als er huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt, lees deze eens door en indien er een verrekenbeding is opgenomen, ga dan aan het einde van het jaar verrekenen. Dat voorkomt veel problemen als er in de toekomst toch een einde aan de relatie komt.

Wij kunnen u hierin adviseren en begeleiden als u vragen hebt over de verrekening, de uitleg huwelijksvoorwaarden en hoe er verrekend moet worden.

Uiteindelijk kan het zelfs zo zijn dat blijkt dat jullie andere ideeën hebben over de huwelijksvoorwaarden en dat jullie die willen wijzigen. Ook daarin adviseren wij cliënten.

Wij zijn de advocaten die partijen bijstaan in procedures over de inhoud van de huwelijksvoorwaarden en weten dus precies waar de problemen en valkuilen zijn.

Schroom niet om met ons contact op te nemen bij vragen over dit lastige onderwerp. Een eerste gesprek is vrijblijvend.