Voor de lol trouwen in Las Vegas?

29 Apr 2022

Zoals vaak wordt gezien in films, is trouwen in Las Vegas bij sommige mensen populair.

Maar is zo’n huwelijk rechtsgeldig? In principe wel! Dus als je uit elkaar wilt gaan, zal je ook de echtscheiding moeten aanvragen.

Maar in dit arrest liep het anders:

De man stelt dat partijen dachten dat de bijeenkomst slechts een toeristische attractie was en geen rechtsgeldige huwelijksvoltreking. Ze beschouwden het certificaat als souvenir om thuis aan de muur te hangen. De vrouw heeft dit tijdens de mondelinge behandeling bevestigd. Zij heeft aangegeven dat partijen ter plaatse nog hebben nagevraagd of het huwelijk rechtsgeldig in Nederland was en dat dit was ontkend. De man heeft pas jaren later ontdekt, nadat hij was gaan twijfelen en dit bij de autoriteiten in Nevada heeft nagevraagd dat het huwelijk wel rechtsgeldigheid had en is toen deze procedure gestart.

De rechtbank overwoog als volgt of er sprake was van wederzijdse dwaling (mutual mistake)

“Ze hebben alleen deelgenomen aan de ceremonie omdat ze het certificaat als souvenir mee naar huis wilden en dit zouden ze niet gedaan hebben als ze de rechtsgeldigheid ervan hadden ingezien. Deze dwaling is gezien hun leeftijd destijds en ook de wijze waarop de ceremonie was vormgegeven – door een Elvis imitator – ook wel voorstelbaar. Dat er sprake was van dwaling blijkt ook uit het feit dat partijen er nooit voor gekozen hebben het huwelijk in Nederland te laten erkennen. Het verzoek wordt daarom toegewezen.”

Omdat beide partijen verklaarden dat zij niet wisten dat er een rechtsgeldig huwelijk werd gesloten, heeft de rechtbank het huwelijk nietig verklaard op basis van wederzijdse dwaling (gebaseerd op het toepasselijke recht van Nevada). Dus dan is er ook geen echtscheidingsprocedure nodig!

Hierbij de link voor de volledige uitspraak.

Liedeke Floris